Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (КОД Dsak-007/BG)

карта, Хлябово
Долменът 1 в местността Бялата трева е отбелязан със синьо кръстче. Малко по на север за по-лесна ориентация с точки са маркирани протодолменът и долменоподобната скално-изсечена камера в местността Евджика / Авджика и долменът в местността Стоева круша.

карта на долмени
Клик върху снимката ще я увеличи
Google – снимка. Местността Бялата трева е в долния край в средата на снимката, над надписа за Гугъл 2010. Малко на север се вижда близкият микроязовир.

Ориентация на долмени
Ориентация на долмен№ 1 в м. Бялата трева.

долмен с насип
Общ вид с двете камери, дромоса и фасадата. Могилата стига почти до капаците, но остава под тях. Може би и дромосът е бил покрит в оригинал. Капакът му може да е някъде наблизо. Сн. Янко Динчев, 2009г.

долмен отстрани
Отстрани. Сн. Янко Динчев, 2009г.

Лицева плоча на долмен
Лицевата плоча с отвор към предната камера. Плочата към главната камера е подобна. Няма декоративен жлеб около отворите. Сн. Янко Динчев, 2009г.

Сглобка на долмен
нимка отвътре. Майсторска сглобка: предната и задната плоча на главната камера са лекоскосени в горния край. Сн. Янко Динчев, 2009г.

ГОРЕ

Местоположение

Долмен № 1 в местността Бялата трева (Фърфаловата сая), южно от с. Хлябово. „Царският долмен” - най-големият и запазен долмен в България изобщо.

Локализация

N 42˚ 01' 29.4"
E 26˚ 15' 05.5" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

208.25˚ (Д.Колев)

Информация

Най-запазеният на Балканите. Голям двукамерен долмен с дромос и фасада. Запазени са капаците и на двете камери. Запазена е и могилата, която стига до капаците, но не ги покрива.

Особености

Предната и задната стена на главната камера са скосени в горния край, а страничните стени съответно са съставени от по две плочи – долна вертикална и горна наклонена навътре.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Нужно е само реставриране на фасадата – блоковете са наклонени.

Издирил, проверил

Литература

„Мегалитите в Тракия, Част І” С 1976, долмен № 6 в местността Бялата трева. Тук местността и долменът са аташирани към с. Българска поляна, макар че са в землището на с. Хлябово.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка