Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен пред Археологическия музей в Бургас (КОД Dstr-004/BG)

карта на мегалит в Бургас

мястото на долмена
Мястото край с.Белеврен, откъдето е бил демонтиран долменът (по данни на кметството) – хълмчето при групата дървета вляво от пътя. Поглед от юг на север. Сн. Любомир Цонев 2008г.

Стара снимка на долмен
Долменът в оригиналния му вид. Поглед от север на юг. Снимка: Горо Горов в статията Горо Горов „Долмените в Странджа” – сп. Турист (БТС),т.5,кн.3,стр.11 (1960).

долмен пред музей
Изглед от долмена, сглобен наново пред бургаския музей. Снимка: Мариана Кънева, 2004 г.

засипан с пръст долмен
Снимка: Любомир Цонев, 2008 г.

Местоположение

Докаран от землището на с. Белеврен преди 1960г. (М.Цончева…) и монтиран наново пред входа на Археологичния музей в Бургас. Няма обяснителна табела откъде е докаран и какъв е бил в оригиналното си място и вид.

Локализация

Азимутална ориентация

Оригиналната ориентация при с. Белеврен не е известна, но е била към южния полухоризонт. При повторното сглобяване на долмена пред бургаския музей тя изобщо не е запазена. Не е означена поне върху пояснителна табела.

Информация

Класически двукамерен долмен с лицев отвор и среднокачествена обработка на плочите. Не личи да е имал дромос. Вероятно не е имал и никаква покриваща могила.

Особености

Вид и хронология

Долмен.

История

Снимка на сглобения в Бургас долмен в същия вид, т.е. със същата ориентация към ул. Богориди, непокрит с пръст и без ограда, има в книгата Мара Цончева „Художественото наследство на тракийските земи”, изд. Наука и изкуство, С., 1971 Следователно долменът е бил пренесен в Бургас преди 1970г.

След като е стоял непокрит в интервала 1970-2004г. (приблизително), долменът е бил засипан с пръст едва в последните години.

Опазване

Този долмен е пример за несполучливо съвременно експониране на пренесен и възстановен долмен, понеже:

  • Общата градинска рамка е електрична – съчетава техники и елементи от съвсем различни времена.
  • Телената мрежова ограда е неподходяща - напомня клетка в зоопарк, стопански двор или строителна площадка. За предпочитане е ограждане с добре поддържан жив плет и метална ограда на изложбената градинка като цяло.
  • Струпаната пръст не отговаря на истинските долменни могили и заблуждава зрителя. Само в местността Мангъра, Сакар планина, е оцелял образцов оригинален тумулус с долмен!
  • Струпатана пръст пречи на зрителя да огледа изцяло долмена, понеже скрива напълно основната и по-голяма задна камера (тя бе видима до 2004!).
  • Наново сглобеният долмен гледа на север – обратно на оригиналната му ориентация, която е на юг. Това заблуждава зрителя.

Издирил, проверил

Литература

Горо Горов „Долмените в Странджа” – сп. Турист (БТС),т.5,кн.3,стр.11 (1960).

Мара Цончева „Художественото наследство на тракийските земи”, изд. Наука и изкуство, С., 1971
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка