Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен в землището на с. Заберново, м. Лъгът, Бургаска област (КОД Dstr-011/BG)

пътна карта
Долменът Dstr-011/BG в местността Лъгът е означен със синьо кръстче. Със сини точки са отбелязани другите долмени в района на Калово и Заберново.

посока на долмен
Гугъл – Релефна карта. Със стрелки са дадени ориентациите на долмените в района на Калово и Заберново.

спътникова снимка
Гугъл - спътникова снимка. Със син цвят е допълнително маркирана река Младежка, която надолу вдясно извън кадъра се слива с река Велека.

подпряна плоча
Сн. Любомир Цонев 2004

скица
Скица Любомир Цонев 2004г.

чертеж на долмен
Чертеж Даниела Агре

Местоположение

В землището на с. Заберново (централната част на българска Странджа), в местността Лъгът в границите на резервата Парория, върху билото западно от селото. Съвсем близо до Dstr-010/BG

Локализация

N 42˚ 06’ 25.1”
E 27˚ 32’ 27.1”

Азимутална ориентация

203.0˚

Информация

По-малък от съседния Dstr-010/BG. Еднокамерен с дромос. Отхлупен.

Особености

Лошо запазена фасада. Открити са в безреда останки от няколко трупа.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Разкопан е до основи, а е бил отдавна отхлупен. Така е оставен беззащитен и скоро ще рухне окончателно. Нужно е спешно да бъдат изправени стените и да бъдат сериозно укрепвани с метални скоби, а не с дъбова цепеница, както бе в 2004г.

Издирил, проверил

Литература

Даниела Агре, Археологическо проучване и интерпретация на два долмена в землището на село Заберново, Малкотърновска община (предварително съобщение) – Годишник на департамент Археология, том VІ за 2004, С., 2005, стр. 181- 183.

Даниела Агре, Семейни гробни съоръжения от територията на Централна Странджа (І хил. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.) – Земите на България – люлка на тракийската култура, том ІІ, изд. ТЕМП и СУ „Кл.Охридски”, С., 2005, стр. 104-109.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка