Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен край р. Велека, село Звездец, Бургаска област (КОД Dstr-021/BG)

моряне
Долменът Dstr-021/BG е означен със синьо кръстче. На не повече от 50м от река Велека, на границата между плоската ливада (бивша градина на ДЗС) и началото на стръмния горист склон по левия й бряг.

релеф
Гугъл – Релефна карта. Със стрелки са дадени ориентациите на долмените в района между Евренозово и Звездец.

Еврензово

река Велека
Спътникови снимки – Гугъл. С розова стрелка е дадена ориентацията на долмена.

долмен до Звездец
Сн. Любомир Цонев 2004г.

долмен в гора
Сн. Любомир Цонев 2004г.

рисунка на долмен
Рисунка Любомир Цонев 2004г.

Местоположение

В местността на бившите градини на ДЗС (Държавното земеделско стопанство) край самата река Велека, южно от село Звездец.

Локализация

N 42˚ 05’ 35.8”
E 27˚ 23’ 34.4”

Азимутална ориентация

187.5˚

Информация

Еднокамерен с къс дромос.

Особености

Отдавна е бил отхлупен, като капаците са запазени до самия долмен. Впечатлява красивият отвор в лицевата плоча. Не е разкопаван от археолози. Когато река Велека придойде (а това става често - през няколко години), тя залива долмена, понеже той се намира на не повече от 2м над нивото й.
Д.Пеев споменава освен описания тук долмен и за още един, втори долмен покрай река Велека западно от Звездец. Бил отдалечен на около 2км от гореописания. За съжаление не успяхме да открием втория.

Карел Шкорпил описва друг уникален мегалитен обект в района - двойка еднакви долепени двукамерни долмени северно от село Звездец, край шосето към Бургас. По данни на Ив. Гълъбов този рядък и интересен обект бил разрушен при строежа на модерното шосе през 50-те години на ХХв.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Разчистване, след което непременно укрепване. Достатъчно е просто да се сложат двете покривни плочи на местата им. Несъмнена туристическа атракция за пътуващите по шосето Бургас-Бръшлян-Малко Търново. Една табела е достатъчна.

Издирил, проверил

Литература

Д. Пеев “Някои нови проучвания на долмените в Югоизточна България” – сп. Археология, годишн. 16, 1974 г., кн. 1, стр. 24-31.

К. Шкорпил „Старини в Черноморската област, Част І – Мегалитни паметници и могилища”, изд. Народен музей София, С., 1925.

И.Гълъбов „Археологически материали и наблюдения из Странджа” – В сборника „Комплексна научна Странджанска експедиция през 1955г.”, изд. БАН, С 1957.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка