Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен югоизточно от с. Граничар, Бургаска област (КОД Dstr-027/BG)

карта, село Граничар
Долменът е разположен югоизточно от с.Граничар, на около 2.5-3км, малко на запад от западната граница на природния парк Странджа (на картата с пунктир). Долменът е зад кльона и изисква внимателен достъп.

зелена карта
Спътникова снимка – Гугъл.

три схеми на долмен
Фиг. 1: Георги Китов и Даниела Агре "Въведение в тракийската археология", изд Авалон, С 2002, стр. 87
Фиг. 2: В. Миков "Произход на куполните гробници в Тракия" - ИАИ, ХІХ, 1955, стр. 33
Фиг. 3: Карел Шкорпил "Старини в черноморската област, част І - Мегалитни паметници и могилища", С 1925, стр. 27, фиг. 27

Явно оригиналната скица е от Карел Шкорпил, но никой от по-сетнешните автори не е цитирал първоизточника и освен това, всички са копирали скицата му, като са я надписвали погрешно... Доколкото администраторите на сайта има информация, долменът е в местността Фетфаджик до с. Граничар (Тикенджа). Според В. Миков, през 1955г. това бил "най-добре запазения долмен" в района на Странджа - Сакар.

Същия долмен през 1974г. според Д. Пеев бил вече разрушен (Д. Пеев "Някои нови проучвания на долмените в Югоизточна България" - статия в сп. Археология, годишн. 16, 1974г.)

долмен в Странджа
Сн. Любомир Калудов, след 2005г.

камера на долмен
Сн. Любомир Калудов, след 2005г.

долмен в гора
Сн. Любомир Калудов, след 2005г.

Местоположение

Югоизточно от с. Граничар, зад кльона.

Локализация

N 42˚ 07' 25.80"
E 27˚ 16' 33.84"

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Съвсем близо отвъд граничната мрежа (кльона). Добре запазен, двукамерен с дромос.

Особености

Покривните плочи са изместени настрани. Много интересна конструктивна особеност: преградата между двете камери в горния си край е оформена като триъгълен зъб, на който съответства триъгълен жлеб, изрез в покривната плоча. Могилно покритие няма. Не сме чували да е проучван наскоро от археолози.

Предполагаме, че е бил регистриран още от Карел Шкорпил.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Напълно възможно при малко добра воля. Чудесен туристически обект.

Издирил, проверил

Литература

Любомир Калудов „Долмени в село Граничар, Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. На Любомир Цонев и Костас.Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 98-103.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка