Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Двойка долмени западно от с. Граничар, Бургаска област (КОД Dstr-029/BG)

селската река
Двойката долмени І са съвсем близко един до друг, макар че не са долепени и нямат обща стена. Разположени са западно на около 1.5 км от с.Граничар, на около 150м от последните лозя. На картата двойката е дадена с общо синьо кръстче. На около 200 м в югозападна посока има още една подобна двойка от съвсем близки долмени.

снимка от спътник
Спътникова снимка - Гугъл.

ориентация на долмени
Карта за ориентацията на долмените в района Граничар – Белеврен, изработена от Димитър Колев. Тук долмените от двойка І са означени с числата 11 и 12 (служебни номера, дадени от Димитър Колев).

запазен долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г. Запазеният долмен в двойката І, код Dstr-029a/BG.

силно разрушен долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г. По-малкият и силно разрушен долмен в двойка І, код Dstr-029b/BG. На заден план се вижда големият запазен долмен.

(Това е двойка съвсем близки долмени; затова са отбелязани с един и същ номер, но с добавена буква: Dstr-029a/BG и Dstr-029b/BG)

Местоположение

Западно от с. Граничар, на около 1 км южно от шосето от Граничар към Кирово, в местността „Капаците” има две близки двойки долмени. И двете двойки са извън кльона, в района на селските лозя.

Тук описваме двойката І (код: Dstr-029/BG), която е по на изток и по на север от двете.

Локализация

N 42˚ 07' 56.6"
E 27˚ 13' 46.6"
(данни Любомир Калудов)

N 42˚ 07' 59.1"
E 27˚ 13' 49.2"
(данни Димитър Колев)

Азимутална ориентация

208˚ и 217˚ (данни Димитър Колев)

Информация

Запазеният долмен е еднокамерен, има капак и лицева плоча с отвор. Няма могилен насип и дромос.
Другият е силно разрушен. Вероятно също е бил еднокамерен без дромос.
Не личи да са проучвани от археолози.

Особености

 

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

За малкия нищо не може да се направи, освен да го оставим намира. Но големият заслужава да бъде наблюдаван и пазен – превъзходно изграден и запазен. Великолепна туристическа атракция.

Издирил, проверил

Литература

Любомир Калудов „Долмени в село Граничар, Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. на Любомир Цонев и К.Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 98-103.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка