Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен югозападно от с. Голямо Буково, Бургаска област (КОД Dstr-033/BG)

голямо Буково
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

друга Гугъл карта
Спътникова снимка – Гугъл.

доста разрушен долмен
Сн. Светослав Соловьов, 2005г.

Местоположение

Югозападно от с. Голямо Буково в местността Змеюви къщи.

Локализация

N 42˚ 10' 24.2 "
E 27˚ 09' 27.2"
(данни Светослав Соловьов)

Азимутална ориентация

193˚
(данни Светослав Соловьов)

Информация

Вероятно двукамерен, доста разрушен.

Особености

Отхлупен, със счупена лицева плоча и хубав типичен за Тракия лицев отвор. Слабо изразен насип от дребни камъни. Не личи да е проучван от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Достатъчно добра туристическа атракция без никаква намеса.

Издирил, проверил

Литература

Светослав Соловьов „Тракийски култов комплекс „Големия камък”, Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. на Любомир Цонев и К.Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 104-116.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка