Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен югозападно от с. Кирово, Бургаска област (КОД Dstr-034/BG)

село Кирово
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

кльон
Спътникова снимка – Гугъл.

азимутална ориентация
Ориентации на долмените в района Кирово-Белеврен. Долменът в краварника на с. Кирово е означен със служебен номер 10 само върху тази карта.

отлично запазен долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г.

долмен с фасада
Сн. Димитър Колев, 2006г.

долмен отгоре
Сн. Димитър Колев, 2006г.

детайл от долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г.

ГОРЕ

Местоположение

Югозападно от с. Кирово в бившия кравекомплекс (краварника) на селото, западно от от шосето между селата Кирово и Белеврен. Местността е известна също и под името Корубата.

Локализация

N 42˚ 08' 21.1"
E 27˚ 09' 34.3" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

226.25˚ (Д.Колев)

Информация

Доста голям, двукамерен с дромос.

Особености

Главната камера е с покритие, а предната и дромосът са отхлупени. Запазени са двете лицеви плочи на камерите с добре оформени отвори с леко заоблени върхове. Насип от дребни камъни, който стига почти до покритието. Следи от фасада. Не ни е известно да е проучван от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Прекрасен туристически обект без никаква намеса. Един от най-добре изградените, запазени и красиви долмени в Странджа днес.

Издирил, проверил

Литература

Светослав Соловьов „Тракийски култов комплекс „Големия камък” - Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. на Любомир Цонев и Константинос Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 104-116.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка