Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен източно от с. Долно Ябълково, Бургаска област (КОД Dstr-034/BG)

Долно Ябълково
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

снимка от Гугъл
Спътникова снимка – Гугъл.

азимутална
Ориентации на долмените в района Кирово – Белеврен. Разглежданата двойка долмени е означена (само тук) с общ номер 9.

долменни плочи
Сн. Димитър Колев, 2006г.

долмен до Долно Ябълково
Сн. Димитър Колев, 2006г.

долмен и хора
Сн. Димитър Колев, 2006г.

мъх по долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г.

долмен и дръвче
Сн. Димитър Колев, 2006г.

по-малък долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г.

ГОРЕ

Местоположение

В местността Лозенски (Лозански?) дол, която е разположена източно от с. Долно Ябълково, но западно от шосето между селата Кирово и Белеврен, бидейки еднакво отдалечена от последните две села. Намира се близо до черен път, който тръгва от Долно Ябълково на изток и през новозалесена иглолистна гора излиза на асфалтовото шосе Белеврен-Кирово.

Локализация

N 42˚ 07' 29.7"
E 27˚ 09' 38.0" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

226.75˚ (Д.Колев)

Информация

Доста голям, еднокамерен с дромос.

Особености

Капакът на дромоса липсва, а капакът на долмена е съборен встрани, но все пак е оцелял. Лицевата плоча на камерата е разбита и не може да се съди за отвора в нея. Насип от дребни камъни, който едва забележимо изпъква над околния терен. Не ни е известно да е проучван от археолози.

До него има останки от по-малък долмен, подобен на циста. Запазени са само две съседни стени, похлупакът липсва. Запълнен с пръст.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Прекрасен туристически обект. Добре би било да се положи похлупакът върху големия долмен – както за реставрация, така и за укрепване на обекта.

Издирил, проверил

Литература

Светослав Соловьов „Тракийски култов комплекс „Големия камък” - Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. на Любомир Цонев и Константинос Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 104-116.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка