Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен северно от с. Белеврен, Бургаска област (КОД Dstr-037/BG)

попова тумба
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

киряк Стефчова къшла
Спътникова снимка – Гугъл.

азимутална
Ориентациина долмените в района Кирово – Белеврен. Разглежданият тук долмен е означен (само върху тази схема) с номер 1.

останки на долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

хора, останки
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

лата в долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

лата, долменни плочи
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

ГОРЕ

Местоположение

Съвсем близо до с. Белеврен, в открита местност близо до черния път, който излиза от селото в северна посока по долината на Селската река.

Локализация

N 42˚ 05' 56.1"
E 27˚ 10' 52.7" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

211.75˚ (Д.Колев)

Информация

Доста разрушен. Вероятно еднокамерен с дромос.

Особености

Изцяло отхлупен, няма запазени покривни плочи. За щастие е запазена лицева плоча с отвор, макар и повалена на земята. Разположен върху слабо изразена могила, не е ясно дали е имал насип. Има вероятност да е бил проучен от археолози, когато през 60-те години на ХХ в. оттук бил пренесен и реконструиран до Археологическия музей в Бургас съседният голям двукамерен долмен.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Добър туристически обект. Добре би било да се вдигнат и укрепят стените.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка