Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен южно от с. Долно Ябълково, Бургаска област (КОД Dstr-041/BG)

Долно Ябълково
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

Гугъл - сателитна снимка
Спътникова снимка – Гугъл.

ориентации на долмени
Ориентация на долмените в района Кирово – Белеврен. Разглежданият долмен е означен в схемата (и само в нея) като номер 7.

поглед към долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Поглед отпред - отдясно

внушителем долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Отпред.

камъни от долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Отпред, близък план

долмен отзад
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Отзад.

ГОРЕ

Местоположение

Южно от Долно Ябълково, недалеч от гробището, в местността Каракуш (Влахов дол?). Край черния път, който тръгва от Долно Ябълково най-напред на юг, а после завива на изток към с. Белеврен.

Локализация

N 42˚ 07' 05.4"
E 27˚ 07' 47.3" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

200.5˚ (Д.Колев)

Информация

Внушителен, еднокамерен долмен с дромос.

Особености

Капакът на камерата е запазен, но е съборен встрани, а капакът на дромоса е свален и отместен напред. В лицевата плоча личи типичен отвор, затрупан от пръст и шума. Надлъжните стени не са монолитни плочи: едната стена е съставена от две вертикално забити съседни плочи, а другата е образувана от една вертикална плоча и от еднометров участък суха зидария от по-малки ломени камъни.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Въпреки разрушенията е романтичен туристически обект сред прекрасна природа. Не би било зле да се наместят похлупаците както върху камерата, така и върху дромоса – така ще се укрепи обектът механично. Не личи да е проучван от археолози.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка