Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен южно от с. Долно Ябълково, Бургаска област (КОД Dstr-042/BG)

село Долно Ябълково
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

Лозенски дол
Спътникова снимка – Гугъл.

азимутална ориентация на долмени
Ориентация на долмените в района Кирово – Белеврен. Разглежданият долмен е означен в схемата (и само в нея) като номер 8.

вътрешност на долмен, лата
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

Стани на долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

под и стени на долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

разрушени стени на долмен
Сн.Любомир Цонев, 2008г.

плочи на скала
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

ГОРЕ

Местоположение

Южно от Долно Ябълково и източно от т.н. Алмалийско кале (Алмали = Ябълково). В района, където черният път, тръгнал от Долно Ябълково най-напред на юг, прави плавен завой на изток, за да излезе в местността Лозята на асфалтовото шосе Белеврен - Кирово.

Локализация

N 42˚ 06' 44.1"
E 27˚ 07' 42.7" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

198˚ (Д.Колев)

Информация

Еднокамерен с дромос.

Особености

Няма запазени покривни плочи. Дромосът е доста повреден. Лицевата плоча е разбита и е трудно да се съди за отвора в нея. Изровен е навярно от иманяри до дъно. Любопитна особеност на скалния материал – лесно се цепи в една посока на плочи. Този факт едновременно улеснява добиването на плочите и затруднява обработката им.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Струва си да се посети и разгледа. Би било полезно да се почиства от растителност и ако е възможно да се укрепи механически, за да не пострада от ерозията.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка