Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен южно от с. Голям Дервент, Ямболска област (КОД Dstr-047/BG)

Малко Кирилово
Долменът е отбелязан със синьо кръстче.

Вълча поляна
Ориентация на долмените в района Крайново – Голям Дервент.
Всичките три долмена при с. Голям Дервент са еднопосочни!

лата, дромос
Сн.Любомир Цонев, 2008г. Поглед отпред.

долмен около Крайново
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Поглед отстрани - виждат се стените на дромоса и камерата.

долмен на поляна
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Поглед отзад.

релефен орнамент
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Детайл от долната част от счупената лицева стена с гравирана релефна орнаментация. Личат следите на два силни удара с кирка по горния ръб на счупената плоча. Фрагментите с релефите са прибрани от археолозите в Археологическия музей в София.

 

Находки от долмените при с. Голям Дервент
(Сн. Даниела Агре)

Клик върху всяка снимка ще я увеличи.

фриз, двуостра брадва меандър, змийски глави фриз, змийски глави бронзова гривна

Отляво - надясно: 1. Фриз - двуостра брадва (лабрис) - царски символ; 2. Фриз - Меандър и змийски глави; 3. Фриз - змийски глави; 4. Бронзова гривна;

ГОРЕ

Местоположение

Южно от с. Г.Дервент, в местността Пещерите, съвсем близо до границата – специален достъп.

Локализация

N 41˚ 58' 15.4"
E 26˚ 44' 25.56" (Ник. Големанов)

Азимутална ориентация

196˚ (Д.Колев)

Информация

Еднокамерен с дромос, само покритието на камерата е на мястото си.

Особености

Стените на дромоса са повредени. Лицевата стена на камерата е била украсена с уникални за Балканите барелефи, но отдавна е била натрошена на едри парчета. Фрагментите с релефи са в Археологичния музей в София, а праговият долен дял от лицевата плоча е оставен на мястото му; там личи врязването за лицевия отвор.

Невисок насип от трошени малки скални късове. Няма фасада. Долменът е изучен от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Изключително стойностен от туристическо гледище долмен, доколкото по лицевата плоча е имал барелеф с царска символика от одриската изобразителна традиция (двуостра брадвичка – лабрис), както и други орнаменти (змии, меандри).
Може още много да се желае по поддръжката и укрепването на паметника, както и по разчистването вътре в него и наоколо. Би било полезно (ако е възможно) да се укрепи механически.

Издирил, проверил

Литература

Д. Дичев, „Долмен № 2 в землището на с. Голям Дервент, община Елхово” - Археологически открития и разкопки през 2007г., изд. НАИМ, С., 2008, стр. 155-156.

Даниела Агре, „Камъните в Странджа проговарят” – Одисей, брой 9 (60), септ. 2006, стр.52-55.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка