Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Циклопски зид до с. Скала, Бургаска област (КОД CW-010/ВG)

Сливен

Сунгурларе

село Скала
Сателитна снимка на с. Скала, Бургаска област.

водоем

карта

снимка на циклопски зид
Циклопският зид отблизо. Виждат се огромните ломени камъни с неправилна форма. Единствена достъпна снимка – от публикацията, цитирана по-долу.

ГОРЕ

Местоположение

В Сунгурларска община, в землището на с. Скала (бивше Кая-баш), на 2км СЗ от селото.

Локализация

 

Азимутална ориентация

 

Информация

Крепостта Хисар гьол е разположена по северния склон на едно от възвишенията над Каябашкото блато. Последното се нарича и Светото блато и всъщност е голямо безотточно езеро в Източния Балкан.

Северно от това езеро се издига тесен гребен с три могилообразни възвишения: Могилата, Блатската (Средната) могила и Калето. През гребена върви скален кордон, откъдето идва и името му Кая-баш (Голямата скала).

Особености

Тази естествена преграда, след изравняване с големи обработени и ломени камъни (дълги до 3 метра!) е използвана като северна стена на крепостта Хисар гьол. Първоначалният древнотракийски градеж изглежда несъмнен. Мегалитният характер на циклопския зид също е несъмнен при толкова големи скални блокове.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Обектът е съвсем непознат за широката публика. Популяризирането му тепърва трябва да се осъществи, след като приключи археологичното изследване на обекта.

Издирил, проверил

Литература

Атанас Орачев „Яйцето на Митра” – сп.Будител, бр.3 / 2009г, стр.6-17.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка