Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - СКАЛНИ ДОЛМЕНИ
Долменоподобна скално-изсечена камера (КОД RD-001/BG)

карта на долмен
Долменоподобната скално-изсечена камера е отбелязана със синьо кръстче. Протодолменът до нея е отбелязан със синя точка.

гугъл и долмени
Google – снимка. Местността Евджика е южно от Хлябово в иглолистна гора до микроязовира в края на селото, който личи добре на снимката. Знаците на долменоподобната скалноизсечена камера и на съседния й протодолмен Dsak-003/BG практически съвпадат – разстоянието между обектите е към 200 м.

скален долмен
Поглед отпред. Самотно изпъкнала скала. Сн. Любомир Цонев, 2004г.

стара снимка
Сн. Георги Бончев, 1901г. Вижда се, че скално-изсечената камера е била затворена отпред с лицева плоча с отвор, които съвпадат с типичното затваряне на класическите долмени. По тази причина някои изследователи наричат обекта „скален долмен” или „скална гробница”. Според Любомир Цонев по-точен термин е долменоподобна скално-изсечена камера. Това е преди всичко камера, на която съзнателно е придадена прилика с типичните долмени. Лицевата плоча отдавна е била унищожена. Но и до днес се виждат жлебовете в скалата, където е прилягала лицевата плоча – вж. следващите снимки.

жлебове
Личат специално издяланите в скалата легла (жлебове), където се е опирала лицевата плоча, преди да бъде отместена и унищожена. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

скален жлеб жлеб на стена
Жлебовете отблизо. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

камера на долмен
Камерата фронтално. Има правоъгълен план и е леко засводена отгоре, подобно на долмените, чиито предна и задна стена са леко скосени, а надлъжните стени са образувани от по две плочи, разположени една над друга.
Сн. Янко Динчев, 2010г.

вдлъбнатини в долмен
Малки вдлъбнатини по стените на камерата. Несъмнено с изкуствен произход, но не е ясно дали имат функционална или символична (декоративна) роля. Отбелязани са още от откривателя Георги Бончев. Сн. Янко Динчев, 2010г.

ритуални ямки
Ритуални ямки с улеи по гърба на скалата. Сн. Янко Динчев, 2010г.

ритуална ямка
Ритуални ямки с улеи по гърба на скалата. Сн. Янко Динчев, 2010г.

ГОРЕ

Местоположение

Южно от с. Хлябово, в местността Евджика / Авджика.

Локализация

N 42˚ 02' 39.1"
E 26˚ 15' 32.7" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

180.5˚ (Д.Колев)

Информация

Долменоподобна скално-изсечена камера, на която съзнателно е придадена прилика с типични за Сакар долмени – леко скосени в горната си част.

Особености

Открита и описана от Георги Бончев в 1901г. Тогава все още е имала лицева плоча с отвор, която не е оцеляла до днес. По скалата отгоре има типични ритуални ямки с улеи.

Вид и хронология

Скално-изсечена камера.

История

Опазване

Привлекателен и добре оформен атрактивен долменоподобен обект. Достатъчно е поне да се поддържа, да не обраства с паразитна растителност. Особено вредно е, ако се допусне в скалните процепи да израстват цели дръвчета, понеже те ще напукат скалата.

Издирил, проверил

Литература

„Мегалитите в Тракия”, Част 1, С 1976:
Скална гробница № 24 при с.Хлябово.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка