Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен на о-в Наксос, Гърция (КОД D-014/GR)

карта, Наксос
Google Earth

долмен, човек

вход, долмен

долмен, поле

долмен, чертеж
Снимки и чертеж: Муцопулос, Димитрокалис, 1977г.

Местоположение

Долмен на о-в Наксос от групата на Цикладските острови – Егейско море, близо до брега на континентална Гърция, южно от Атина

Локализация

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долменът на о-в Наксос е малък, еднокамерен, без задна и предна стена, без дромос и без могила.

Особености

Страничните стени и капакът са добре обработени.

По своята простота, форма и размери прилича както на сардинските долмени, така и на някои тракийски у нас – при с. Остър Камък, Харманлийско, и при с. Изворово, Южен Сакар.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Би било прекрасно, ако се запазят дори без реставрация.

Издирил, проверил

Литература

N.C.Moutsopoulos, G. Dimitrokallis “Further Notes on the Megalithic Monuments of Naxos” – Balkan Studies, Vol. 18 (1977), p. 251.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка