Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Руса, Гърция (КОД Drhod-001/GR)

Карта България и Гърция

долмен, Руса
Сн. Интернет, 2005г.

долмен с линия
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

вътрешност
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг). ДОЛМЕН #1 при с.Руса e един от най-големите и добре запазени долмени в гръцката част от Родопите

Локализация

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен Drhod- 001/GR (#1 с.Руса) е еднокамерен със следи от дромос. Няма могилно покритие.

Според Диамандис Триандафилос в гръцката част от Източните Родопи има около 100 долмена, разположени в окръг Еврос, около селата Руса (в местностите Скопиа и Милопетра), Котроня (в местностите Петротопос, Цахирия и Палиа-Мити), Кила. Изградени са от шистови плочи. Шистите са скали, които лесно се цепят на плочи, но са твърде крехки и затова плочите от тях не могат да бъдат твърде големи. Затова повечето долмени са сравнително малки и подобни на цистови гробове.

Особености

Много интересен е лицевият отвор – издълбан странично и отгоре надолу в лицевата плоча. Друга особеност е асиметричният дромос, чиято ос не съвпада с оста на долменната камера. Той личи на ранната снимка на Диамандис Триандафилос; на по-късната снимка от интернет стената на дромоса вече е паднала и не е възстановена в оригиналното положение.
Снимки на артефакти от долмените в гръцките Родопи са дадени при долмените Drhod-002/GR и Drhod-003/GR.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Обгрижен е добре. До 2005 г. съществуваше специална интернет-страница за този обект, спонсорирана от гръцкото Министерство на културата. Оттам е взета цветната снимка, поместена тук.

Издирил, проверил

Литература

Георги Нехризов „Могилните некрополи в Източните Родопи” - І международен симпозиум „СЕВТОПОЛИС” на тема: „Надгробните могили в Югоизточна Европа”, Казанлък, 4-8 юни 1993 г.

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка