Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Руса, Гърция (КОД Drhod-002/GR)

Карта България и Гърция

снимка на долмен
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

находка
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

предмети в долмен
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг). ДОЛМЕН #2 е при с. Руса, в местността Милопетра.

Локализация

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен 002/GR (#2 с.Руса, местност Милопетра) е еднокамерен. Капакът е бутнат настрани, но в 1983 г. още е бил запазен. Могилата е ниска, изобщо не е стигала до покривната плоча. Повече подробности не личат върху снимката.

Особености

Тук показваме и снимки на типични отломки от глинени съдове, намерени при разкопки на долмените в гръцките Родопи.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Нямаме днешни данни. През 80-те години на ХХв. все още е бил в относително добро състояние. Би могло да бъде реставриран, като се постави на място покривната плоча, ако до днес е запазена.

Издирил, проверил

Литература

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка