Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Руса, Гърция (КОД Drhod-003/GR)

Карта България и Гърция

канал към долмен
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

фибули
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

глинени фигурки
Сн. Диамандис Триандафилос, 1983г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

ДОЛМЕН #3 е при с. Руса, в местността Скопия.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен 003/GR (#3 с.Руса, местност Скопия) е еднокамерен.

Особености

Капакът не е бил запазен още в 1983г. Могила няма изобщо. Повече подробности не личат върху снимката.

Тук показваме и снимки на фибули и глинени фигурки, намерени при разкопки на долмените в гръцките Родопи.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Нямаме днешни данни. През 80-те години на ХХв. все още е бил в относително добро състояние.

Издирил, проверил

Литература

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка