Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Руса, Гърция (КОД Drhod-004/GR)

Карта България и Гърция

капак на долмен
Сн. Н. Муцопулос, 1989г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

ДОЛМЕН #4 е при с. Руса, в местността Скопия.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен 004/GR (#4 с.Руса, местност Скопия) е еднокамерен. Могила няма изобщо.

Особености

Запазени са страничните стени и капака.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Би могло да се намести капака, за да придаде стабилност на конструкцията.

Издирил, проверил

Литература

N.C.Moutsopoulos, “Tournee au Rhodope du Sud et a Samothrace” – In: Thracians and Mycenaeans (Proc. of Fourth International Congress on Thracology, Rotterdam 1984), publ. by Terra Antiqua Balkanica, Leiden-Sofia 1989, pp.246-279.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка