Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен при с. Котроня, Гърция (КОД Drhod-009/GR)

карта България и Гърция

ъгъл на долмен
Сн.: Информационното табло на паркинга при кромлеха до с. Долни Главанак, 2008г.

Местоположение

Долмени в гръцка територия има при селата РУСА, КОТРОНЯ и КИЛА. Разположени са южно от Ивайловград, следвайки плавно снижаващите се склонове на Източните Родопи към устието на р. Марица (по десния й бряг).

Локализация

ДОЛМЕН 009/GR е при с. Котроня.

Азимутална ориентация

Неопределена

Информация

Долмен 009/GR (с. Котроня) е еднокамерен, много близък до цистов гроб. Не е запазен капакът. Вдълбан е в терена, могила няма изобщо. Лицевата плоча не личи на снимката.

Особености

В България подобни цистовидни долмени се намират на две места:

  • по поляните сред каменните кариери южно от основния път Момчилград-Ивайловград, малко преди отбивката на юг на шосе към с. Плевун, Източните Родопи;
  • между с. Радовец и р. Тунджа в югоизточната част на Сакар планина.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Не е в добро състояние.

Издирил, проверил

Литература

Информационното табло на паркинга при кромлеха до с. Долни Главанак, 2008г.

Diamandis Triandaphyllos “Les monuments megalithiques en Thrace occidentale” – In: PULPUDEVA, Vol.4, Ed. De l’Academie Bulgare des Sciences, Sofia 1983, pp.145-163.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка