Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ
МЕНХИРИ - Менхири полета край Одрин, Турция

карта

Групи менхири край Сарайакпинар (близо до Одрин), Турция (КОД GM-001/TR)
Менхири до Сарайакпинар

Групи менхири край Чомлекакпинар (близо до Одрин), Турция (КОД GM-002/TR)
менхирно поле, Чомлекакпинар

grouped menhirs, Comlekakpinar

Групи менхири край Лалапаша (близо до Одрин), Турция (КОД GM-003/TR)
менхири край Лалапаша

Групирани менхири

Възгледите на екипа на сайта за побитите камъни край Одрин, представяни от турски археолози за менхири, през 2016 претърпяха сериозна РЕВИЗИЯ! Новата ни позиция е изложена в статията ПРАИСТОРИЧЕСКИ МЕНХИРИ ИЛИ СРЕДНОВЕКОВНИ ИСЛЯМСКИ НАДГРОБИЯ – НЕРЕШЕН ПРОБЛЕМ НА БАЛКАНИТЕ, която можете да изтеглите от сайта ни чрез този линк.

Местоположение

Около град Одрин, Турция

Локализация

Около градовете Лалапаша, Сарайакпинар, Чомлекакпинар в близост до Одрин, Турция

Информация

Ако допуснем, че в едно менхирно поле има средно петдесетина менхира, то в 27 менхирни полета стават общо около 1350 менхира. Ако приемем по-скромната оценка, при Лалапаша до Одрин има към 1000 менхира! Това е много повече от девташите край Плиска. На Балканите има огромно менхирно струпване дори в световен мащаб! За сравнение - в Карнак, Франция, има над 3000 менхира.

В България има няколко индивидуални менхира (Плевенско, Свищовско, Харманлийско), два кромлеха (Старо Железаре и Долни Главанак), но най-многочислени са менхирите около Плиска, които са обединени в  правилни (подредени) и неправилни (неподредени) групи. Поради неубедителната датировка и оскъдния археологичен материал българските учени смятат менхирите край Плиска за ранно-български обекти, т.е. датират ги в VІІ-VІІІ в. сл. Хр. Решаващият им аргумент е, че менхирите са съсредоточени около Плиска, която се смята за ранно-български град.
Бедата е там, че многобройни менхири се срещат и край Одрин. Те са също така слабо проучени. Турските учени ги обявяват по чисто географски признак за ранно-турски, т.е. ХІV-ХV в. сл. Хр.

Ако допуснем, че всичките менхири на Балканите са от много по-ранна и етнически неопределена епоха – ІІ хил. пр. Хр., тогава противоречията се снемат, а всичките менхири се вписват по един естествен начин в мегалитната култура на Балканите изобщо.

Особености

По снимките изглежда, че и одринските групи са от подредени менхири. Те много наподобяват съответните групи край Плиска, макар че одринските менхири са по-големи. Девташлари край Плиска.

Сарайакпинар - многобройните менхири са слабо проучени. Турските учени ги обявяват по чисто географски признак за ранно-турски, т. е. ХІV - ХVв. сл. Хр.

Чомлекакпинар - около село Чьомлекакпинар има три менхирни полета. Това на снимката е 8,5km².

Лалапаша - вероятно менхирите в Плиска и Одрин имат сходен произход или поне са от една и съща епоха.

Вид и хронология

Менхири. Менхирни полета.

История

Опазване

Издирил, проверил

Литература

Интернет

В. Фол - "Скални топоси на вярата (Studia Thracica 10)", Институт по тракология към БАН, С 2007

B. Sahinsah, "Lalapasa municipality tourism guide" 2009

“Tarihi ve Doğal Değerleriyle KIRKLARELI” 2006. Съставител: Nesih Başgelen, редактор: Serdar Kiran. Издателство: Arkeoloji ve Sanat Yayinlari, 2006 (на турски език) (История и природни забележителности на КЪРКЛАРЕЛИ, (Издателство за археология и изкуство 2006)

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка