Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитите

Съвременни данни за мегалитите на Балканите

 

 


 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА МЕГАЛИТНАТА КУЛТУРА

Засега не съществуват единна и общоприета дефиниция, класификация и терминология за мегалитните обекти. Ще предложим тук една незадължителна, но удобна работна платформа, чрез която ще градим сайта.

В новокаменната и бронзовата епоха в редица райони по света местните обитатели създават скално-насочена култура. В своя по-стар слой тя се изразява в почитане на специфични готови природни скални форми, а по-късно се насочва към създаване на обработени паметници.

Най-напред ги издълбават в скалите с помощта на по-твърди каменни или бронзови оръдия на труда – т.н. скално-изсечени паметници. Впоследствие на много места се появяват самостоятелни градежи от огромни и грубо отцепени или одялани скални блокове във вид на стълбове или плочи – мегалитни обекти. В основата на мегалитните съоръжения стоят няколко конструктивни признака и два базови обекта, от чието съчетаване се ражда многообразието.

скално ориентирана култура

Мегалитните признаци:

(А) Мегалитите са древни обекти, произхождащи от новокаменната, бронзовата и ранната желязна епоха. Съответно на това време, обработката на камъка при тях е относително несъвършена, груба. Днес е практически общоприета представата, че мегалитното строителство по света замира през ранножелязната епоха. Съоръжения, подобни на мегалитите, но построени в по-късни времена, е полезно да се назовават мегалитоподобни. Мегалитизмът се е развивал поне 4 хилядолетия (ІV-І хил. пр.Хр.) и през цялото време се е конкурирал с дребномодулната зидария в съседни географски райони. В средата на І хилядолетие пр.Хр. неговият технически потенциал да осъществява все по-големи, представителни, декоративни и сложно устроени съоръжения се изчерпал и той отстъпил място на класическите дребномодулни строежи – зидария от малки добре одялани блокчета и от печени тухли.

(Б) Мегалитите не са обекти, издълбани в скалите, а градежи от отцепени скални блокове, употребени без никаква или с твърде примитивна обработка на повърхността и формата.

(В) За разлика от стандартната строителна техника на зидането (подреждане на блокове в слоеве един върху друг, така че блоковете се опират по стените си), мегалитните съоръжения се създават чрез сглобяване от елементи, които се допират само по ръбовете си или чрез пространствено групиране.

(Г) Мегалитното съоръжение обикновено се състои от минималния възможен брой градивни елементи (плочи, стълбове).

(Д) Градивните елементи за мегалитите са максимални по размери монолитни късове, оформени като стълбове или плочи със съвсем пестелива обработка, присъща на нивото на бронзовата и ранната желязна епоха.
исторически епохи

долмени на цивилизациите

Клик върху изображението ще го увеличи.

сглобяване на долмени

Клик върху изображението ще го увеличи.

Базовите мегалитните обекти са два типа:

(І) Менхири – индивидуални или групирани (праволинейни редици, безредни групи, двумерни правоъгълни решетки, кръгови групи – кромлехи и съчетания от тях);

(ІІ) Долмени и вариантите им (коридорни гробници, цели храмове и т.н.).

Менхирите от конструктивно гледище са съвсем грубо оформени стълбовидни блокове, забити вертикално на терена. Индивидуални или по групи, те представляват първичното структуриране на пространството и така служат като предтеча на архитектурата изобщо: нагоре-надолу, вътре-вън, ляво-дясно и т.н.

Групата менхири трябва да се схваща като единен обект, независимо от формата й.

менхир

Клик върху изображението ще го увеличи.

Долмените са по-сложни конструкции. В архитектурно отношение те са опит да се издигне грамадна плоча над земята и да се закрепи така хоризонтално.

Различават се поне три базови типа долмени според вида на поддържащите елементи.

В най-простия случай това са 3-4 стълбовидни забити в терена опори и се стига до долмен тип „маса”, откъдето произлиза и днешното им име (дол – „маса”, мен – „камък”на бретонски език).

Но може да се постигне и чрез 2-3-4 забити в земята плочи като стени, откъдето се стига до долмени тип „камера”. Те са най-разпространени по света.

В най-сложния случай  опората е или мегалитна (когато камерата добива вид на призма) или квазимегалитна (суха зидария от квадри, когато камерата добива вид на цилиндър) – долмени тип „цилиндър”.

Тези три базови конструкции търпят развитие чрез усложняване, например: долмени от две камери, долмени от 1 или 2 камери с входен коридор – дромос, долмени с много дълъг дромос – т.н. коридорни гробници; двойки долепени долмени, долмени със специална фасада, за да се стигне до огромни долменни храмове, каквито се срещат на островите Малта, Сардиния, Майорка.

основни типове долмени

Клик върху изображението ще го увеличи.

 

Необходимо е в този увод за мегалитизма да направят две полезни уточнения, за да се избегнат грешки и неточности. 

Първо: трябва да се прави разлика между два често срещани и сходни обекта от каменни плочи: еднокамерен долмен и циста – както е показано на фигурата; цистите най-често са от епохи, по-късни от мегалитните и затова е  редно да се наричат мегалитоподобни обекти, а не мегалити:

 

 

Второ: Съществуват не един, а два вида кръгови мегалитни обекти: (1) кръг от менхири (кромлех, например прочутият паметник Стоунхендж) и (2) кръг от големи вертикални плочи, допрени по вертикалните си ръбове (например кръгът с гробниците в Микена).

циста, еднокамерен долмен

Клик върху изображението ще го увеличи.

мегалитен кръг

Клик върху изображението ще го увеличи.

Може да се говори както за чисти мегалити (менхири, долмени и производните им), така и за смесени или квази-мегалитни обекти. Смесването може да върви в 2 посоки:
(а) наред с типичните мегалитни елементи обектът може да съдържа участъци, изпълнени в класическа суха зидария от относително малки каменни късове;
(б) наред с типичните мегалитни елементи обектът може да съдържа участъци, оформени чрез скално изсичане.

[Текстът е създаден в 2009 и актуализиран в 2016г. – Л.Цонев ©]

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка