Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Съвременни данни за мегалитите на Балканите

 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МЕГАЛИТИТЕ

А/ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МЕГАЛИТИТЕ?

Никой не може да даде доказуем и всеобщ отговор. Трудностите са няколко.

ПЪРВА ТРУДНОСТ. Мегалитните паметници произлизат от една безписмена епоха. Така че се налага само да гадаем, опирайки се на емоционално-естетическия си опит от по-късните времена. Така в нашите преценки се намесва силен вероятностен елемент, който по принцип не може да се отстрани.

ВТОРА ТРУДНОСТ. Мегалитите са създавани в продължение на 4 хилядолетия в един огромен район из цяла Евразия. Никой не може да гарантира, че са създавани по една и съща идеология и с една и съща цел толкова дълго време и от толкова различни човешки общности по толкова отдалечени кътчета на Евразия. Твърде вероятно е замисълът да е варирал в пространството и времето. Постоянен остава само архитектурният подход в градежа, постановката на строителната задача и основните начини за решаването й.
Има хипотези, че са астрономични съоръжения. Може някъде и някога да са имали археоастрономични свойства, но не винаги и навсякъде.
Има хипотези, че са възпоминателни съоръжения за предците. Може да са включвали такива идеи, но това не може да се потвърди винаги и навсякъде.
Има хипотези, че са погребални съоръжения или паметници. Но: (а) далеч не навсякъде има следи от погребения; (б) никой не може да гарантира, че погребението непременно е съвременно с мегалита; (в) никой не може да гарантира, че мегалитът е бил замислен и построен точно заради погребението.

Три положения, обаче, изглеждат несъмнени и общовалидни

  • Мегалитните строителни признаци, споменати по-горе.
  • Двете базови строителни форми – менхири и долмени.
  • Духовната, сакрална същина на мегалитите. Това не са градежи с битов (къщи за живеене), военен (укрепления) или производствен („цехове”) характер. Те са обекти от ранга на светилищата. Само така си обяснявам усърдието, с което са създавани десетки хиляди мегалитни паметници по света цели 4 хилядолетия, относителното постоянство на конструкциите и влагането на огромни физически усилия за неутилитарна цел. В най-общ смисъл те или са омилостивявали божествата или са сплотявали обществата около неизвестни за нас, но нужни навремето принципи и идеи (своеобразни култови места или параклиси).

Б/ КЪДЕ СА РАЗПРОСТРАНЕНИ МЕГАЛИТИТЕ?

Една от най-съществените особености на мегалитния културен слой по света е неговата фундаментална двойственост.

  • От една страна имаме глобално присъствие. Мегалитите присъстват в многобройни райони в Евразия. Като се почне от Западна Европа и Средиземноморието, мине се през Близкия Изток, п-в Индустан, Югоизточна Азия (Бирма, Тайланд, Индонезия) и се стигне до Северен Китай, Южна Корея и Южна Япония. Така получаваме усещането за всеобхватност, сякаш това е първата културна глобализация в света на Homo sapiens
  • От друга страна имаме капсулованост. Мегалитите се срещат под формата на локални огнища, всяко от които стои по странно обособен начин, без видимо взаимопроникване с околните отлични от него култури. Мегалити има в Дания, Нидерландия, Белгия, Северна Германия, Северна Полша, но ги няма в Централна и Южна Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия. Мегалити има в Южна Швеция, но няма в Северна Швеция, в Норвегия и Финландия. Има ги в югоизточния дял на Балканския п-в (Странджа, Сакар, Източни Родопи, Източна Стара планина, Лудогорието), но ги няма никъде другаде на същия Балкански п-в, няма ги и в съседната Мала Азия. Има ги в Кавказ и Централен Урал, но никъде другаде в европейската част на Русия. Има ги в централен Индустан, но ги няма в северната и южната част от полуострова. Има ги в Южна Япония, но ги няма в Централна и Северна Япония. Има ги в Северна Америка (в басейна на река Охайо), но ги няма в Централна и Южна Америка. Следователно, мегалитните паметници демонстрират изключително широко разпространение, съчетано с изключителна пространствена нееднородност.
  • В големия район, който може да се опише като Европейско-средиземноморски, се наблюдават три големи мегалитни ареали или находища: (А) Западна Европа /Южна Швеция, Дания, Нидерландия, Северна Германия, Белгия, Франция, Испания, Португалия, Балеарските острови, Малта, Сардиния, Южна Италия/; (Б) Югоизточна Европа /Източната половина на Балканския п-в – България, Турция, Гърция/; (В) Източна Европа /Западен Кавказ и Централен Урал в Русия, Армения/. Първата група е най-многочислена

В нашия сайт ще коментираме само Балканската група мегалити. Те са поделени в днешните територии на три съседни държави:България, Турция и Гърция.

Текстът е създаден в 2009 и актуализиран в 2016г. – Л.Цонев ©

мегалитни култури
Клик върху изображението ще го увеличи.

Мегалити в Европа и Следиземноморието

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги