Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалитите на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ (стр. 1)

МЕНХИРИ

Отделни менхири

Менхир в с. Петокладенци
(SМ-001/BG)

Менхир до с. Стежерово
(SМ-002/BG)

Менхири до с. Староселци
(SМ-003/BG)

Менхир "Чучул камък" до
с. Овчарово (SМ-004/BG)

Менхир до музея в Хасково
(SМ-005/BG)

Менхир до с. Голеш (SM-006/BG)

Групирани менхири
/безредно и в решетки/

Девташлари край Плиска и село Златна Нива
(GM-001/BG - GM-007/BG)

Девташлари в източната покрайнина на с. Царев брод (GM-008/BG)

Групирани менхири до с. Минерални бани, Хасковско (GM-009/BG)

Групирани менхири /кромлехи/

Кромлех при село Долни Главанак
(CR-001/BG)

Кромлех при село Старо Железаре
(CR-002/BG)

Кромлех до с. Баня при н. Емине
(Статия за изтегляне)

 

 

 

 

 

 

ДОЛМЕНИ

В Странджа

Долмен при светилището Беглик Таш, Приморско (Dstr-001/BG)

Долмен западно от Беглик Таш, Приморско (Dstr-002/BG)

Долмен северно от Беглик Таш, Приморско (Dstr-003/BG)

Долмен пред Археологическия музей в Бургас (Dstr-004/BG)

Цистов гроб до шосето край село Визица (Dstr-005/BG)

Долмен в землището на с. Калово, местност Чардак (Dstr-006/BG)

Долмен в землището на с. Калово, местност Св. Неделя (Dstr-007/BG)

Долмен в землището на с. Калово, м. Змеюви къщи (Dstr-008/BG)

Долмен в землището на с. Калово, м. Змеюви къщи (Dstr-009/BG)

Долмен в землището на с. Заберново, м. Лъгът (Dstr-010/BG)

Долмен в землището на с. Заберново, м. Лъгът (Dstr-011/BG)

Долмен в м. Станково западно от Малко Търново (Dstr-012/BG)

Долмен в м. Станково западно от Малко Търново (Dstr-013/BG)

Долмен в м. Станково западно от Малко Търново (Dstr-014/BG)

Долмен в м. Какачина, Малко Търново (Dstr-015/BG)

Долмен в м. Живак, Малко Търново (Dstr-016/BG)

Долмен в м. Хамбарчето, Малко Търново (Dstr-017/BG)

Долмен в м. Гогово, Малко Търново (Dstr-018/BG)

Долмен в м. Цера, Малко Търново
(Dstr-019/BG)

Долмен в м. Ашламата, с. Варовник, Бургаска област (Dstr-020/BG)

Долмен край р. Велека, с. Звездец, Бургаска област (Dstr-021/BG)

Долмен в м. Бакъра, с. Евренозово, Бургаска област (Dstr-022/BG)

Долмен в м. Лъката, с. Евренозово, Бургаска област (Dstr-023/BG)

Долмен в м. Райков чукар, с. Евренозово, Бургаска област
(Dstr-024/BG)

Долмен в м. Райков чукар, с. Евренозово, Бургаска област
(Dstr-025/BG)

Долмен в м. Райков чукар, с. Евренозово, Бургаска област
(Dstr-026/BG)

Долмен югоизточно от с. Граничар, Бургаска област (Dstr-027/BG)

Долмен южно от с. Граничар, Бургаска област (Dstr-028/BG)

Двойка долмени до с. Граничар, Бургаска област (Dstr-029/BG)

Двойка долмени до с. Граничар, Бургаска област (Dstr-030/BG)

Долмен между с.Граничар и с. Кирово, Бургаска област
(Dstr-031/BG)

Долмен източно от с. Кирово, Бургаска област (Dstr-032/BG)

Долмен югозападно от с. Голямо Буково, Бургаска област
(Dstr-033/BG)

Долмен югозападно от с. Кирово, Бургаска област (Dstr-034/BG)

Долмен източно от с. Долно Ябълково, Бургаска област
(Dstr-035/BG)

Долмен северно от с. Белеврен, Бургаска област (Dstr-036/BG)

Долмен северно от с. Белеврен, Бургаска област (Dstr-037/BG)

Долмен североизточно от село Белеврен, Бургаска област
(Dstr-038/BG)

Долмен северозападно от село Белеврен, Бургаска област
(Dstr-039/BG)

Долмен южно от с. Горно Ябълково, Бургаска област (Dstr-040/BG)

Долмен южно от с. Долно Ябълково, Бургаска област (Dstr-041/BG)

Долмен южно от с. Долно Ябълково, Бургаска област (Dstr-042/BG)

Долмен южно от с. Крайново, Ямболска област (Dstr-043/BG)

Долмен южно от с. Крайново, Ямболска област (Dstr-044/BG)

Долмен източно от с. Голям Дервент, Ямболска област (Dstr-045/BG)

Долмен южно от с. Голям Дервент, Ямболска област (Dstr-046/BG)

Долмен южно от с. Голям Дервент, Ямболска област (Dstr-047/BG)

ГОРЕ

СПЕЦИФИЧНИ МЕГАЛИТОПОДОБНИ ОБЕКТИ

Скални менхири

Скално-изсечен менхир при с. Побит камък (RM-001/BG)

Скално-изсечен менхир при с. Старосел. Уйов камик (RM-002/BG)

Скални долмени

Долменоподобна скално-изсечена камера южно от с. Хлябово
(RD-001/BG)

Група долменоподобни скално-
изсечени камери в резерват Яйлата
(RD-002/BG)

Квазимегалитни обекти

Подземен храм-кладенец в Брезнишко
(QM-001/BG)

Гробница до с. Врани кон (QM-002/BG)

Тракийска гробница западно от Малко Търново (QM-003/BG)

Тракийска гробница южно от Малко Търново (QM-004/BG)

Гробница до с. Черничино (QM-005/BG)

Гробница до с. Божурец (QM-006/BG)

Гробница до с. Богданово (QM-007/BG)

Гробница до Мъглиж (QM-008/BG)

Гробница до с. Ружица (QM-009/BG)

Циклопски зидове

Циклопски зид в Пловдив (CW-001/BG)

Циклопски зид в Кабиле до Ямбол
(CW-002/BG)

Циклопски зид до с. Хасковски минерални бани CW-003/BG)

Циклопски зид край Провадия
(CW-004/BG)

Циклопски зид в тракийската царска резиденция северно от Старосел
(CW-005/BG)

Циклопски зид в тракийската крепост Устра (CW-006/BG)

Циклопски зид в тракийската крепост Гацово кале (CW-007/BG)

Циклопски зид в тракийския град Хелис, резерват Сборяново до Исперих (CW-008/BG)

Циклопски зид в тракийския град Додопара, Ямболско (CW-009/ВG)

Циклопски зид до с. Скала, Бургаска област (CW-010/ВG)

Каменни кръгове /не кромлехи/

Мегалитен кръг до с. Дражево
(SC-001/BG)

Мегалитен кръг около долмена при с. Железино (SC-002/BG)

Мегалитен кръг при с. Българска поляна, Сакар планина (SC-0003/BG)

Мегалитен кръг в археологичния резерват Яйлата (SC-004/BG)

Мегалитен кръг недалеч от светилището Белинташ (SC-005/BG)

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги