Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен северно от Беглик Таш, Приморско, Бургаска област (КОД Dstr-003/BG)

карта на долмен
Долменът Dstr-003/BG е означен със синьо кръстче. Със сини точки са отбелязани два други долмена наблизо: Dstr-001/BG и Dstr-002/BG.

Google Earth
Спътникова снимка от Google-Earth

добре различим долмен
По-добре различимият долмен

разрушен долмен
Много силно разрушеният долмен

Местоположение

Северно от светилището Беглик Таш, Маслен нос (крайморска Странджа), северно от Приморско.

Локализация

N 42˚ 18’ 59.7”
E 27˚ 45’ 43.7”

Азимутална ориентация

203.0˚

Информация

На едно и също място има доста разхвърляни плочи от мегалитен тип, така че вероятно долмените тук са били два – съседни или допрени. Поради невъзможността да се реконструира оригиналната ситуация, означаваме ги като двоен долменен обект с общ код Dstr-003/BG.

Особености

Едната половина от обекта представлява разрушен, но все пак достатъчно добре различим еднокамерен долмен без дромос. Другата половина е толкова разрушена, че вече не може да се възстанови и оцени оригиналният й вид.
                
Двойният долменен обект се намира извън обхвата на скалното светилище Беглик-таш, така, както е очертан днес, но е толкова близо, че изглежда несъмнена връзката му със светилището. Не са ни известни резултатите от разкопките близо до този долмен. Съдейки по майсторската обработка на плочите, двойката долмени вероятно е по-нова от големия Dstr-001/BG и вероятно е връстник на Dstr-002/BG.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Долменът е толкова разрушен, че автентичният вид не може да се определи. Дано се запази поне в това тъжно-романтично състояние… Не е излишна и една обяснителна табела – единствена проява на обществена загриженост.

Издирил, проверил

Литература

Засега не са известни публикации специално за този долмен.
За светилището като цяло:
Цоня Дражева, Д.Недев, Кр.Панайотова,
"Тракийско светилище в м. Беглик таш, на територията на
ловно стопанство „Аркутино”, община Приморско"
– Археологически открития и разкопки през 2003,
изд. АИМ, С., 2004, стр.154-155.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка