Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен западно от Беглик Таш, Приморско, Бургаска област (КОД Dstr-002/BG)

карта
Долменът Dstr-002/BG е означен със синьо кръстче. Със сини точки са отбелязани два други долмена наблизо: Dstr-001/BG и Dstr-003/BG.

маслен нос
Спътникова снимка от Google-Earth

долмен без покрив

човек край долмен

Местоположение

Западно от светилището Беглик Таш, Маслен нос (крайморска Странджа), северно от Приморско.

Локализация

N 42˚ 18’ 32.8”
E 27˚ 45’ 01.7”

Азимутална ориентация:

197.5˚

Информация

Долменът Dstr-002/BG е от тип „камера”, най-разпространен на Балканите. Еднокамерен с лицева стена, но капакът е отхлупен. Лицевият отвор има типична за Балканите форма - правоъгълник с леко заоблени върхове.

Особености

Долменът се намира извън обхвата на скалното светилище Беглик Таш, така, както е очертан днес, но е толкова близо, че изглежда несъмнена връзката му със светилището. Не са ни известни резултатите от разкопките близо до този долмен. От една страна, съдейки по майсторската обработка на плочите, долменът вероятно е по-нов от големия Dstr-001/BG. От друга страна, съдейки по максимално простата му конструкция – само една камера, дори без дромос - може би не е от най-младите в района.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

За археолозите от Бургас би било елементарна операция да сложат капака на долмена на мястото му и така да стабилизират съоръжението. Капакът лежи до самия долмен и няма нужда от специален проект за реконструкция. Редно е, обаче, после да се постави официална табела, на която да пише не само какъв е този обект, но и да се отбележи реконструкцията.

Издирил, проверил

Литература

Засега не са известни публикации специално за този долмен.
За светилището като цяло:
Ц.Дражева, Д.Недев, Кр.Панайотова,
"Тракийско светилище в м. Беглик таш, на територията на
ловно стопанство „Аркутино”, община Приморско"
– Археологически открития и разкопки през 2003,
изд. АИМ, С., 2004, стр.154-155.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка