Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалитите на Балканите

 

 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Чрез настоящия сайт, създаден в сътрудничество с портал “Нашето отечество България”, Л.Цонев и Д.Колев искат да постигнат няколко цели едновременно:

(1) Да създадат колкото е възможно по-пълен он-лайн каталог на мегалитните паметници у нас. Той може да послужи за издаване на бъдещ албум, който, обаче, би бил твърде скъп и следователно достъпен за по-ограничен брой читатели. Желателно е едно бъдещо интегриране на нашата модерна база данни с информацията в световни такива, например, в сайта http://www.megalithic.co.uk/, както и в руски сайтове.

(2) Да дадат свободен достъп до информация - фотографска и текстова - за по-запазените мегалити, който да стимулира културния туризъм у нас. Така любопитните и интелигентни хора с интереси към древната история да могат сами да намерят паметниците и да ги разгледат. Прикриването на мегалитните обекти не ги предпазва от иманяри, а ги крие само от добронамерените и любопитни туристи

(3) Да събират и показват данни за актуалното състояние и за промените, които настъпват с годините във вида и съдбата на всеки паметник. Така практически ще се осъществи мониторинг на мегалитните паметници у нас.

(4) Авторите рано или късно ще пристъпят към превеждане на сайта на английски език. По този начин – дори преди да са получили подкрепа от български учени- авторите се надяват постепенно да провокират интерес, подкрепа и сътрудничество от страна на турски и гръцки археолози. Само така световната научна и културна общественост ще бъде запозната по достоен и пълноценен начин с това прекрасно културно богатство на Балканския полуостров.

(5) Да предизвикат някакви усилия от държавата, общините и обществеността за запазване, укрепване, реставрация на мегалитните обекти в България.

 

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги