Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
стр.1

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

ПРОЕКТ "БАЛКАНСКИ МЕГАЛИТИ"
МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - Долмени в Сакар и Източни Родопи (стр. 2)

Долмени в Сакар

Долмен южно от с. Сакарци, Хасковска област (Dsak-001/BG)

Долмен южно от с. Сакарци, Хасковска област (Dsak-002/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-003/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-004/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-005/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-006/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковса област (Dsak-007/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-008/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-009/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-010/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-011/BG)

Долмен южно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-012/BG)

Долмен югозападно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-013/BG)

Долмен западно от с. Хлябово, Хасковска област (Dsak-014/BG)

Долмен източно от с. Радовец, Хасковска област (КОД Dsak-015/BG)

Долмен в района на с. Планиново, Хасковска област (КОД Dsak-016/BG)

Долмен до с. Студена, Хасковска област (Dsak-017/BG)

Двойка долмени източно от с. Оряхово, Хасковска област (Dsak-018/BG)

Долмен в землището на с. Оряхово, Хасковска област (Dsak-019/BG)

Долменен некропол в землището на с. Васково, Хасковска област (Dsak-020/BG)

Долмен в землището на с. Васково, Хасковска област (Dsak-021/BG)

Долмен в землището на с. Дрипчево, Хасковска област (Dsak-022/BG)

Долмен при с. Изворово, Хасковска област (Dsak-023/BG)

Долменен некропол в землището на с. Черепово, Хасковска област (Dsak-024/BG)

Долмен в землището на с. Българин, Хасковска област (Dsak-025/BG)

Долмен с околен кромлех да музея в Хасково (Dsak-026/BG)

Долмен в землището на с. Васково, Хасковска област (Dsak-027/BG)

ГОРЕ

Долмени в Източни Родопи

Долмен западно от с. Буйново, Смолянска област
(Drhod-001/BG)

Долмен западно от с. Минерални бани, Хасковска област (Drhod-002/BG)

Долмен западно от с. Минерални бани, Хасковска област (Drhod-003/BG)

Долмен източно от с. Остър камък, Хасковска област
(Drhod-004/BG)

Група долмени край с. Черничево, област Кърджали
(Drhod-0005/BG)

Долмен край с. Железино, Хасковска област (Drhod-006/BG)

Група долмени североизточно от с. Железино, Хасковска област (Drhod-007/BG)

Група долмени западно от с. Кобилино, Хасковска област
(Drhod-008/BG)

Долмен северно от с. Плевун, Хасковска област
(Drhod-009/BG)

 

 

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка