Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Група долмени край с. Черничево, област Кърджали (КОД Drhod-005/BG)

Черничево
Картата е от Интернет. Мястото на групата долмени е означено със синьо кръстче.

вектори
Ориентация на долмените в групата – Дим. Колев.

долменна група
Чертеж на долменната група от статията, цитирана по-долу.

плочи на долмен
Долмен Drhod-005a/BG (условно). Запазени са една странична изцяло, втора странична частично и лицева стена със странично разположен отвор.
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

стени на долмен
Долмен Drhod-005b/BG (условно). Запазени са двете надлъжни стени, а капакът е цял, но съборен встрани. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

долмен и линия
Долмен Drhod-005c/BG (условно). Запазени са страничните стени, капакът и задната стена. Предната с лицевия отвор е счупена, но все още видима на място. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

силно разрушен долмен
Долмен Drhod-005d/BG (условно). Най-разрушен. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

ГОРЕ

Местоположение

Група долмени край с.Черничево, Крумовградско, означени с един кодов номер Drhod-005/BG. Местност: Мезарлък янъ.

Локализация

N 41˚ 22' 50.1"
E 25˚ 50' 30.9" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

199˚, 198˚, 197˚, 165˚ (Д.Колев)

Информация

Група от четири долмена.

Особености

Според Г.Кулов долмените са били седем, но до днес в приемливо (различимо) състояние са само четири. Не са големи, вероятно всичките са били еднокамерни с дромоси, ориентацията им е различна. Могили практически не са запазени. Капаците са отдавна отхлупени и повечето натрошени без никаква нужда. При един долмен е запазена лицева плоча със странично разположен отвор – рядък случай за България, но той има аналози в долмени по гръцките склонове на Източните Родопи. При друг долмен е запазен само отломък от лицева плоча с отвор.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Много атрактивен обект, понеже е компактна група от долмени, каквито у нас не се срещат. При това имаме относително добро техническо изпълнение въпреки разрухата. Крайно желателно е да се разчистят и укрепят, а по възможност и да се възстановят - доколкото е възможно това да стане по достоверен начин.

Издирил, проверил

Литература

Г.Кулов „Некропол от долмени при с.Черничево, Крумовградско”
- Известия на музеите от Южна България (ИМЮБ), том ХVІІІ, 1992г., изд. Касталия, Плодвив, 1993г., стр. 47-62.

Д.Колев, А.С.Гонзалес, Л.Цонев „Ориентация на долмени в Източните Родопи”
– Сборник доклади от Национална научна конференция „Родопите и човекът”, проведена в Смолян, 30-31 окт. 2008г., публикуван в Смолян, 2009г.

Д.Колев, В.Колева, Л.Цонев, А.С.Гонзалес „Тракийски долмени в България”

- Доклади от първи симпозиум „Мегалитите на Балканите”, изд. Захарий Стоянов и Изд. на СУ „Св.Кл.Охридски”, С 2009г.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка