Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ
Циклопски зид в Пловдив (КОД CW-001/BG)

карта
Мястото на циклопските зидове е отбелязано със синьо кръгче.

каменен зид

циклопски зид

суха зидария

надзиждане
Надзиждане в по-късни епохи. Снимки - Любомир Цонев, 2009г.

ГОРЕ

Местоположение

Пловдив, на върха на хълма със Стария град.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Циклопски зид на върха на хълма със Стария град в Пловдив – Небет тепе. Много удобен за посещение и за проследяване на археологичните напластявания от няколко хилядолетия, каквато възможност не се среща често.

Особености

Циклопските зидове са изградени от относително големи каменни блокове, които са относително слабо обработени, от тях е отнето минимално количество материал при оформяне на стените. Всеки блок е неправилен многостен, а не паралелопипед (квадра). Зидарията е суха и е много по-стабилна от сухата квадрова зидария, понеже приплъзването на слоевете един спрямо друг е практически изключено от особената форма на камъните. На Пловдивския хълм Небет тепе най-древните циклопски зидове ограждат самия връх, святото място и сърцевина на стария тракийски град. Там много добре се наблюдава надзиждането на стените в по-късните епохи, когато циклопската техника се замествя през елинистичната епоха от класическо зидане с квадри, а сетне в римската епоха квадрите са с по-малки размери и се редуват с по няколко слоя тухли, споени с хоросан.

Вид и хронология

Циклопски зид

История

Опазване

Привлекателен и добре оформен атрактивен обект. Достатъчно е поне да се поддържа, да не обраства с паразитна растителност. Особено вредно е, ако се допусне в скалните процепи да израстват цели дръвчета, понеже те ще напукат зидовете. Нужна е и информация за посетителите, като се има предвид, че Пловдив е вероятно най-посещаваното тракийско селище в Южна България наред с Кабиле.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка