Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ - Тракийска гробница южно от Малко Търново (КОД QM-004/BG)

мишкова нива
Карта на района от табло в М.Търново, 2008.
Обектът е в граничната зона зад кльона и достъпът е под специален контрол.

Схема
Скица на целия комплекс в местн. Мишкова нива, гледан отгоре. Автор арх. Малвина Русева, 1988.

фронтон от храм
Фронтонът от храма в Мишкова нива, който днес се пази в музея на Малко Търново. Сн. Любомир Цонев 2008г.

графична реконструкция
Графична реконструкция на входа във светилището от таблото при обекта. Сн. Димитър Колев, 2006г.

схема на храмов комплекс
Графична реконструкция на целия храмов комплекс. Любомир Цонев, 2003г.

купол на тракийска гробница
Куполът отвътре. Сн. Димитър Колев, 2006г

каменен купол
Куполът отвън. Сн. Димитър Колев, 2006г.

графична реконструкция
Графична реконструкция на храма от таблото при обекта. Сн. Димитър Колев, 2006г.

"Начинът, по който е решен фалшивият купол над гробната камера на гробницата в Малко Търново, е засега единствен в Тракия и представлява преход към конструкцията на истинския купол"
(М. Русева, 2002, с. 55-6)

хоризонтален разрез
Хоризонтален напречен разрез на тялото и купола на гробницата в м. Мишкова нива (скица Любомир Цонев)

Аполон Аулариок
Каменен посветителски надпис на Аполон Аулариок от светилището на Мишкова нива. Днес – в музея на М.Търново. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

Превод на текста: "На добър час! На изслушващия бог Аполон Авларион аз Стратон, син на Стратона, началник на елините, които работят в железните рудници издигнах този жертвеник в осемнайстата година от провъзгласяването на Антонина за Август, като сторих обет за спасение и успешния труд на себе си, на близките си и на работниците."

образ на тракийски конник
Плоча с образ на тракийския конник от светилището в Мишкова нива. Днес в музея на М.Търново. Сн. Любомир Цонев, 2008г.

ГОРЕ

Местоположение

Южно от Малко Търново, в граничната зона, зад кльона.

Локализация

Координати още не са мерени.

Азимутална ориентация

 

Информация

Тук имаме прекрасен обект, който показва убедително как в строежите от късни времена остават следи, характерни за мегалитното мислене от доста по-стари епохи. Тук, край Малко Търново може да се наблюдава и изучава приемствеността в културите и в съответните строителни техники за доста дълъг период.

Особености

Шатровите куполи на гробницата в м. Пропада и храма в м. Мишкова нива (който се предполага почти същият, както в Пропада!) са датирани към ІV в. пр. Хр. Те имат уникална за цяла Тракия конструкция. Техните куполи са сглобени по мегалитен начин, а не са зидани!
Шест трапецовидни плочи са опрени с долните ръбове върху цилиндричната зидана основа, а със страничните си ръбове се опират една на друга. Ключов камък не е нужен. Щом се опират по кантовете, а не лежат върху плоските си страни, това е типично мегалитна конструкция! Отвън плочите са плоски и куполът има вид на шестстенна пирамида. Отвътре, обаче, всяка трапецовидна плоча е одялана като част от конична повърхнина (за което се изискват доста добри познание по стереометрия!). Като се съединят всичките 6 плочи, отвътре се получава пълен пресечен конус! Така древните строители са създали модерен за времето си купол (коничен), без да владеят модерната техника на фалшивия или истинския свод. Създали са го с похватите на оригиналната по-древна местна мегалитна традиция, която тогава вече официално се е възприемала като анахронизъм! Това е конструктивно едно гениално решение и също така убедително свидетелство за отколешно мегалитно мислене в района.

Спецификата на купола в Мишкова нива се състои в това, че строителят е опитал да направи плавен преход между цилиндричната основа и коничния купол. При купола в м.Пропада няма такъв преход – коничният купол лежи пряко върху цилиндричната основа.

Вид и хронология

Квазимегалитен обект.
Тракийска гробница.

История

Историята на обекта в Мишкова нива е дълга и неясна за обикновената публика. Той е публикуван още в началото на ХХ в. от Карел Шкорпил. Цял век с прекъсвания там се извършват някакви разкопки и реставрации, без да е публично ясно кой ги провежда и с какъв план. Тази забуленост на работите в тайна продължава за жалост и до днес.

Опазване

За момента възстановяването на храма е на ниво плавен преход от основата към купола (вж. снимката), но блоковете се закрепват пак с дъбови цепеници, което е крайно немарливо и опасно. Дано някога възстановяването на светилището завърши по един достоен начин. Макар че нищо няма да остане от автентичността на обекта поради непрекъснатото ровене в терена и разместване на находките от оригиналните места, което трае вече повече от век.

Издирил, проверил

Литература

Карел Шкорпил: “Описание на старините в черноморската област – Част ІІ: Светилища и паметници с изображение на конници”, С 1926.

М.Русева: «Тракийска култова архитектура», изд. Я, Ямбол 2000.

М.Русева: «Тракийската гробнична архитектура в българските земи през V-ІІІ в.пр.н.е.», изд. Я, Ямбол 2002.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка