Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Циклопски зид в тракийския град Хелис, резерват Сборяново, гр. Исперих (КОД CW-008/BG)

карта на Сборяново
Обща представа за разположението на археологичния резерват Сборяново, където е и знаменитата тракийска гробница Свещари – паметник под закрилата на ЮНЕСКО.

схема на Сборяново
Схема на резервата Сборяново. Тракийският град Хелис (в района на водната централа) е даден като черно поле с неправилна форма, наподобяваща триъгълник. Черните полукръгове са тракийски могили. Високата им концентрация и голям брой дават името на района Стомогилие. В този смисъл районът е сравним само с Казанлъшката Долина на царете.

Хелис
Районът на гр. Хелис с циклопската стена в по-големи подробности. Градът е означен на схемата с числото 2.

зидове на Хелис
Детайлен чертеж на зидовете на гр. Хелис.

мегалит
Циклопският зид на севернотракийския град Хелис отблизо. Приликата със зидовете на южнотракийския град Кабиле е поразителна.

циклопски зид
Зидът на град Хелис в перспектива заедно с разкопките наоколо. Няма надстройки на стените от римската епоха.

зидария
Циклопският зид на град Хелис, гледан от насрещния бряг на каньона на река Крапинец.

конник

тракийски конник
В района на водната централа са открити скулптура и посветителска (оброчна) плоча с образа на Тракийския конник, датиращи от епохата на римското владичество в Тракия.

ГОРЕ

Местоположение

Тракийският град Хелис се намира в археологичния резерват Сборяново при с.Свещари, край Исперих, Разградско. Градът е известен там и като „крепостта в района на водната централа”.

Локализация

 

Азимутална ориентация

 

Информация

Градът на гетите бил укрепен през втората половина на ІV век пр.Хр.

Особености

Тогава огромното плато с площ над 100 дка било оградено с мощна каменна стена. На места двойна, със спускащи се към долината напречни добавки, които защитавали града от всичките страни, тя представлявала истинска крепост. Циклопската й природа е несъмнена. Суха зидария.
Тук тракийският цар Дромихет държал в плен македонския владетел Лизимах (управител на Тракия след смъртта на Александър Велики Македонски). Античният летописец Диодор отделя Хелис от останалите укрепени гетски пунктове, които определя като „крепости”, докато само за Хелис запазва наименованието „град”. Напълно вероятно е Хелис да е бил основната резиденция на Дромихет, политическият център на ръководеното от него мощно гетско племенно обединение.

Изложената тук хипотеза за името на тракийския град при водната централа в Сборяново е изказана от археолога Петър Делев и се споделя от настоящия ръководител на археологическите разкопки там доц. Тотко Стоянов.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Циклопският зид на гр. Хелис се намира в рамките на археологичния резерват Сборяново и в този смисъл се охранява и обгрижва. Но щироката публика е слабо информирана за него като един квазимегалитен обект, който се родее с други подобни у нас (Кабиле, Пловдив) и се вписва в мегалитната традиция на Балканите от ІІ-І хил.пр.Хр.
Повечето посетители на резервата разглеждат само Свещарската тракийска гробница и паметното място Демир баба теке.

Би било добре да се популяризира и крепостният циклопски зид на гр. Хелис като обект със самостоятелна ценност и да се разясни добре връзката му с мегалитната култура на Балканите.

Издирил, проверил

Литература

„Голяма енциклопедия България”, том  3, изд. БАН и Труд, С 2011

Боряна Матева „Непознатата земя Сборяново”, изд. Славена, Варна

„Сборяново – свещената земя на гетите”, изд. Български бестселър, С 2004.

Йордан Стефанов „Стомогилие”, изд- ПИК, Велико Търново, С 2006.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка