Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
КАМЕННИ КРЪГОВЕ - Мегалитен кръг до с. Дражево (КОД SC-001/BG)

карта, Дражево
Точното място на мегалитния кръг край с.Дражево не е известно и вече не може да се измери с GPS-устройство, понеже обектът е унищожен.

каменен кръг
Снимка от момента на разкопките 2004г. Преснимана е от музея в Кабиле от Л.Цонев, 2009г.

Местоположение

В землището на с. Дражево в северозападното подножие на Зайчи връх – хълмът, доминиращ над археологичния резерват Кабиле при Ямбол. Обектът попада по трасето на автомагистралата Тракия и е бил унищожен след разкопките.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Литературни данни за обекта:
1) Датиране: Ранна бронзова епоха 2500-2400 г.пр.Хр. (Иван Джурелов, из книгата, цитирана по-долу)
2) Разкопки и тълкуване:
>>Могила №1 има размери височина 2.70м и диаметър 37м. При проучване се  разкри кръгло каменно съоръжение с шест погребения от ранната бронзова епоха. Подобна каменна структура се открива за първи път на терито-рията на страната и на този етап е без аналог. Съоръжението представлява каменен кръг с диаметър 11м, изграден от плочести камъни… с различна големина... хоризонтално подредени в три-четири реда. Дебелината на зида е между 0.40-0.50м.
От източната страна шест големи плочи са поставени вертикално една до друга. … Безспорно се касае за … родово-семейна гробница.<<

(Стефан Бакърджиев, из статията, цитирана по-долу).

Особености

МНОГО ИНТЕРЕСЕН ОБЕКТ, понеже е каменен кръг, без да е кромлех. По изпълнение е квази-мегалитен обект, т.е. частично в суха зидария от дребни ломени камъни и частично в мегалитен стил от забити в земята вертикални големи плочи. По функция може да се тълкува като крепида за надгробна могила или като свещената ограда на хероон.

Вид и хронология

Мегалитен кръг

История

Опазване

Открит и разкопан от археолога Стефан Бакърджиев в 2004г., но попада в трасето на автомагистрала Тракия и е ликвидиран. Жалко.

Издирил, проверил

Литература

Стефан Бакърджиев „Спасителни археологически проучвания на могилен некропол в м.Събев баир при с.Дражево, община Тунджа
– в сб. „Археол. открития и разкопки през 2004г.”, изд. С 2005.

Иван Джурелов „Следи край Тунджа”, изд. Жельо Учков, Ямбол 2005.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка