Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен между с. Граничар и с. Кирово, Бургаска област (КОД Dstr-031/BG)

Кирово, Граничар
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

карта от гугъл
Спътникова снимка – Гугъл. Ситуация откъм с. Граничар. Долменът в м. Бички бунар - горе вляво.

долмени, гугъл
Спътникова снимка – Гугъл. Ситуация откъм с. Кирово. Долменът в м. Бички бунар – горе най-вдясно.

посоки на долмени
Карта за ориентацията на долмените в района Граничар – Белеврен, изработена от Димитър Колев. Тук долменът в м. Бички бунар е означен с числото 5 - служебен номер, даден от Димитър Колев.

долмен с малък вход
Сн. Любомир Цонев 2008г. Откъм гърба на главната камера.

снимка на долмен
Сн. Любомир Цонев 2008г. Откъм входа на предната камера.

камъни до долмен
Сн. Любомир Цонев 2008г. Поглед отстрани. Вляво – предната камера с пропаднал покрив; вдясно -главната камера, все още със запазено покритие.

ГОРЕ

Местоположение

На няколко километра югоизточно от с. Кирово по шосето към с. Граничар, съвсем близо до асфалтовия път, в местността Бички бунар. По-скоро е в землището на с.Кирово, отколкото на с. Граничар.

Локализация

N 42˚ 08' 47.67
E 27˚ 12' 49.72
(данни Любомир Калудов)

N 42˚ 08' 35.3"
E 27˚ 12' 44.9"
(данни Димитър Колев)

Азимутална ориентация

215.75˚
(данни Димитър Колев)

Информация

Двукамерен, основната камера е все още покрита с капак, а капакът на предната е пропаднал в нея вертикално по диагонала й.

Особености

Типични за Тракия отвори в лицевите плочи на камерите. Слабо изразен насип от дребни камъни. Не личи да е проучван от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Достатъчно добра туристическа атракция. Добре би било да се намести капакът върху предната камера – така тя ще се стабилизира.

Издирил, проверил

Литература

Любомир Калудов „Долмени в село Граничар, Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,

Сборник под ред. На Любомир Цонев и Константинос Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 98-103.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка