Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Двойка долмени западно от с. Граничар, Бургаска област (КОД Dstr-030/BG)

карта, Близнак
Двойката долмени ІІ (код Dstr-030/BG)са съвсем близко един до друг, макар че не са долепени и нямат обща стена. Разположени са западно на около 1.5 км от с.Граничар. Отбелязани са върху картата с общо синьо кръстче. На около 200 м в югозападна посока от двойката І има още една подобна двойка І (код Dstr-029/BG) от съвсем близки долмени.

карта, двойка долмени
Спътникова снимка - Гугъл.

карта на релефа
Карта за ориентацията на долмените в района Граничар – Белеврен, изработена от Димитър Колев. Тук долмените от двойка ІІ са означени с числата 13 и 14 (служебни номера, дадени от Димитър Колев).

по-голям долмен
Сн. Димитър Колев, 2006г. По-големият долмен в двойката ІІ: код Dstr-030a/BG. Еднокамерен, отхлупен, с лицев отвор, слабо изразена могила от дребни камъни. Вероятно е имал дромос.

по-малък долмен
Сн. Любомър Калудов, 2004 По-малкият и силно разрушен долмен в двойка ІІ, код Dstr-030b/BG За жалост е разбита лицевата плоча с евентуалния отвор.

по-нова снимка на долмен
Сн. Димитър Колев 2006г. По-нова снимка на по-малкия долмен Dstr-030b/BG

(Това е двойка съвсем близки долмени; затова са отбелязани с един и същ номер, но с добавена буква: Dstr-030a/BG и Dstr-030b/BG)

Местоположение

Западно от с. Граничар, на около 1 км южно от шосето от Граничар към Кирово, в местността „Капаците” има две близки двойки долмени. И двете двойки са извън кльона, в района на селските лозя. Тук описваме двойката ІІ (код: Dstr-030/BG), която е по на запад и по на юг от двете.

Локализация

N 42˚ 07' 56.0"
E 27˚ 13' 45.0"
(данни Любомир Калудов)

N 42˚ 07' 54.8"
E 27˚ 13' 44.9"
(данни Димитър Колев)

Азимутална ориентация

242˚ и 236˚
(данни Димитър Колев)

Информация

От двата долмена по-големият е в по-добро състояние. Еднокамерен.

Особености

Отхлупен, но поне е запазена лицевата плоча с отвор.
По-малкият може да се възприема само от естетично гледище.

Не личи да са проучвани от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

За малкия нищо не може да се направи, освен да го оставим на мира. Но големият заслужава да бъде наблюдаван и пазен – превъзходно изграден и запазен. Все още е добра туристическа атракция.

Издирил, проверил

Литература

Любомир Калудов „Долмени в село Граничар, Странджа” – Доклади от първи симпозиум МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ, 27 март 2009, София,
Сборник под ред. На Любомир Цонев и К.Марицас, изд. Захарий Стоянов и изд. на СУ „Св. Климент Охридски”, С 2009, стр. 98-103.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка