Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен южно от с. Голям Дервент, Ямболска област (КОД Dstr-046/BG)

Странджата
Долменът е отбелязан със синьо кръстче.

релефна карта, Лалапаша
Ориентация на долмените в района Крайново – Голям Дервент. Всичките три долмена при с. Голям Дервент са еднопосочни!

Божидар Мачев
Сн. Божидар Мачев, 2007г. Поглед отстрани.

долмен, каменни късове
Сн.Божидар Мачев, 2007г. Поглед отпред.

каменни маси
Сн. Божидар Мачев, 2007г. Поглед откъм гърба.

долмен всред дървета
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Поглед отзад.

главна камера на долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г. Поглед към главната камера откъм липсващата й стена.

ГОРЕ

Местоположение

Южно от с. Г. Дервент, в местността Пещерите, съвсем близо до границата – специален достъп.

Локализация

N 41˚ 58' 14.82"
E 26˚ 44' 27.0" (Ник. Големанов)

Азимутална ориентация

226.75˚ (Д.Колев)

Информация

Двукамерен с дромос, при това и трите покривни плочи се по местата си.

Особености

Липсва единствено едната надлъжна стена на главната камера. Плочите са доста грубо обработени и сглобени. Невисок насип от трошени малки скални късове. Няма следи от лицевата плоча, няма и фасада. Изучен е от археолози.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Изключително стойностен от туристическо гледище долмен. Най-пълно реализираният и при това практически запазен долмен в Странджа. Има величествено и автентично излъчване. Може още много да се желае по поддръжката и укрепването на паметника, както и по разчистването вътре в него и наоколо. Би било полезно (ако е възможно) да се укрепи механически.

Издирил, проверил

Литература

Д. Дичев, „Долмен № 2 в землището на с. Голям Дервент, община Елхово” - Археологически открития и разкопки през 2007г., изд. НАИМ, С., 2008, стр. 155-156.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка