Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КАМЕННИ КРЪГОВЕ
Мегалитен кръг около погребения в археологичния резерват Яйлата при с. Камен бряг (КОД SC-004/BG)

нос Калиакра

Гугъл ърт
Снимка от Гугъл. Горе в средата е посочен двойният каменен кръг. На юг и изток се забелязват или могилки, или следи от унищожени подобни кръгове. На терена е трудно да се различат.

Яйлата
В горния край на картата е село Камен бряг, а в долния е куротното селище Русалка. С непрекъсната червена линия е означен археологичният резерват Яйлата. С непрекъснати тънки зелени линии са дадени черни пътища. Мястото на каменния кръг е посочено с червена стрелка. Картата е взета от книгата на Ив.Христов, цитирана по-долу.

камъни
Сн. Любомир Цонев, 2009г.

мегалитен кръг в Яйлата
Сн. Любомир Цонев, 2009г.

панцерен градеж
Сн. Любомир Цонев, 2009г.

скица, Карел Шкорпил
Оригиналната скица на обекта от Карел Шкорпил (1892г.). Гробовете не са запазени.

ГОРЕ

Местоположение

По данни на Карел Шкорпил мегалитният кръг е ограждал няколко погребения, които не са запазени до днес. Кръгът е в южния край на резервата, близо до границите на курортното селище Русалка.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Мегалитен кръг около погребения в археологичния резерват Яйлата

Особености

От десетина подобни структури, изучени от археолога Асен Салкин, до днес е оцелял само един двоен каменен кръг. Това не е кромлех, а мегалитен тип обект, граден без зидане!
Техниката е т.н. „панцерен градеж”: 1/ два рамкиращи концентрични кръга с диаметър около 18-20м са  изпълнени в мегалитен стил – от големи груби каменни блокове, забити в земята; 2/ пространството между тях е било запълнено с по-дребни камъни.

На места са запазени двата кръга, а на други места – само единият.

Вид и хронология

Мегалитен кръг

История

Опазване

Обектът е останал извън границите на археологичния резерват Яйлата, така че няма никаква гаранция за опазване. Изоставен е без никаква грижа и поддръжка!

Издирил, проверил

Литература

Шкорпил К. и Х., „Североизточна България в географическо и археологическо отношение
- Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, книга VІІ, изд. Министерството на народното просвещение, С 1892, стр. 3-83.

Ив. Христов «Троглодитите…», изд. Славена, В 2009г.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка