Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Гробница до с. Божурец, Каварненско (КОД QM-006/BG)

Божурец
Точното разположение на обекта не е известно.

Изображения (всичките са взети от цитираната по-долу публикация):

гробна камера
План на гробната камера

Хоризонтален план на гробната камера, източна и западна стена.

стена
Източна стена

Западна стена
Западна стена

Северна стена и ниша за гробни дарове:

Северна стена
Сверена стена

ниша за гробни дарове
Ниша за гробни дарове

В оригиналната публикация няма снимки на тези части от обекта, а само на невисоката могила, под която е бил покрит.

Пълната дължина на изобразената мащабна линия е 0.5м.

ГОРЕ

Местоположение

Непосредствено до с.Божурец, което отстои на 4 км южно от гр.Каварна, близо до морския бряг. Под могила с височина 1.10 и диаметър 22м.

Локализация

Координати не са известни.

Азимутална ориентация

 

Информация

Гробната камера правоъгълна форма и е ориентирана в направление север-юг. Вътрешните размери на камерата са 1.25х2.10м, а външните са 1.90х2.45м. Гробната камера няма покривни плочи, запълнена е с пръст, пепел, керамика, камъни.
Заобиколена е от две кръгови крепиди от ломени камъни. Могилният насип е натрупан над и около гробното съоръжение, което е изградено непосредствено върху материковата скала.
Въз основа на предметите от гробния инвентар и амфорните печати гробът се датира в ІІІ в. пр. Хр.

Особености

Това е прост единичен гроб, а не е напълно развита в архитектурно отношение гробница с преддверие и дромос.
Технически гробът е изграден с доста груба суха зидария от смесен характер. Тя включва от една страна дребни ломени камъни, но от друга няколко доста едри монолитни блока, чиито размери стигат докъм 1 м. Тези едри блокове или са съвсем грубо обработени, или изобщо не са обработени.
Именно наличието на такива твърде големи спрямо общия размер на камерата блокове внася мегалитен нюанс в техниката на градежа и ни дава основание да го причислим към квазимегалитните обекти у нас – твърде късен отглас от древната мегалитната традиция на Балканското мегалитно находище, угаснала още към средата на І хил. пр.Хр.

Според проучвателите подобни обекти има също така до следните села в България: Равна, Проф.Златарски, Кюлевча, Калугерица, Омарчево, Маломир, Друмево. Гробната камера при с. Божурец има 2 съществени отлики: а/ няма покритие; б/ има специална ниша за гробни дарове.

Вид и хронология

Квазимегалитен обект. Гробница.

История

Опазване

Не знаем в какво състояние е оставен обектът след археологичното проучване. Естествено е нашето желание да бъде не само достъпен за разглеждане като свидетелство за тракийската епоха, но също така и подходящо обгрижен и охраняван.

Издирил, проверил

Литература

И. Лазаренко, Е. Мирчева, П. Георгиев „Елинистическо подмогилно гробно съоръжение край с.Божурец, Каварненско” – Известия на Регионален исторически музей Русе, том ХІІ „Светът на гетите”, изд. Русе 2008.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка