Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Западни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - МЕНХИРИ
Девташлари при Плиска и с. Златна Нива, Шуменска област (КОД GM-001/BG - GM-007/BG)

карта на девташлари

Състояние на менхирите - август 2009г.Червените квадрати са шкорпилови групи, потвърдени от експедицията 2009г., а виолетовите - шкорпилови групи, които експедицията не е успяла да издири. Карти №1, 2 и 3 са дадените по-долу оригинални карти на Карел Шкорпил и позиционирането им.
пътна карта

Оригинални карти на Карел Шкорпил. /Кликнете върху всяка карта за увеличение/.карти от Карел Шкорпил

карта на Карел Шкорпил

Неправилни групи менхири в Швеция. Клик върху гравюрата ще я увеличи.
неправилни групи менхири в Швеция

Неправилни групи менхири в Индия. Клик върху гравюрата ще я увеличи.
менхири в Индия

Правилни групи менхири (решетки) в Ашдаун, Англия.
менхири в Англия, menhirs in England

Правилни групи менхири (решетки) в Карнак, Франция.
менхири във Франция, menhirs in France

НАЧАЛО

Местоположение

Град Плиска, Шуменска област, България

Локализация

Югозападно, южно и югоизточно от гр. Плиска, Шуменска област, България

Информация

Ч/Б карта показва състоянието на обекта през 1984г. В зелено са оцветени находищата, които през 1984 все още са били налични, а в червено – унищожените дотогава.

Особености

Днес оцелелите групи са още по-малко. През 2009 Филип и Рени Апостолови, и Л.Цонев обиколиха района и успяха да открият следи само от 7 по-едри находища, главно южно от Плиска и югоизточно от с. Златна нива. Рушенето явно продължава и след 1984 г.

Вид и хронология

Менхири. Девташлари.
През 1977 - 1984г. Рашо Рашев в единен списък обединява всички находища на групирани менхири – както съобщените от Карел Шкорпил в 1905г., така и от всички други изследователи по-късно.

История

Опазване

Изводи от експедицията през 2009г. - оцелели са поне 150 менхира - девташи, като повечето са повалени и счупени, но поне 30-40 от тях са все още изправени по местата си.

Издирил, проверил

Карел Шкорпил през 1905г.,
Рашо Рашев през 1977 - 1984г., Филип и Рени Апостолови и Любомир Цонев, експедиция 22-23.08.2009г.

Литература

Рашо Рашев "Девташларите - мегалитни паметници на българската езическа култура" сборник Плиска - Преслав, т. 5, Шумен, 1992г.

Карел Шкорпил: „Абоба-Плиска” – Приложение с илюстрации към том Х от "Известия русскаго археологическаго института в Константинополе", Виена, 1905.

James Fergusson "Rude stone monuments", published by John Murray, London 1872.

1 2 3 4
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка