Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - МЕНХИРИ
Менхир до с. Голеш, Силистренско (КОД SM-006/BG)

Голеш
Карта от Гугъл Земя. Мястото на менхира е означено с червена точка.

Гугъл карти
Карта от Гугъл Карти. Мястото на менхира е означено с червена точка.

менхир
Сн. Годо Николов

мегалит
Сн. Годо Николов

камък, ограда
Сн. Годо Николов

ГОРЕ

Местоположение

Менхирът е известен под името "Писан Камък (Язъл Таш)".

Намира се в посока ESE от с.Голеш, Силистренско, NE България. Съобщен е от Годо Николов.

Локализация

N 43˚ 57' 5.32"
E 27˚ 37' 2.86" (Годо Николов)

Азимутална ориентация

 

Информация

Менхирът е от бяла варовикова скала, височината му не е много голяма - около един метър – но такива менхири се срещат и в Карнак, Франция. Все още няма общоприет стандарт колко голям трябва да бъде менхирът; интуитивно височината се сравнява с човешкия ръст.

Особености

Менхирът край с. Голеш е грубо обработен, странично сплеснат, загладен, с трапчинка на върха. Оригиналният му връх може да е бил отчупен някога.

Допълва картината на отделните менхири, разположени в Дунавската равнина (Староселци, Петокладенци, Стежерово) в Северна България.

Вид и хронология

Менхир.

История

Опазване

Би било прекрасно да се запази и този менхир. Наоколо се вижда ограда, която го означава като обект на културата.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка