Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен северно от с. Белеврен, Бургаска област (КОД Dstr-036/BG)

Влахов дол
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

Алмалийско кале
Спътникова снимка – Гугъл.

ориентация на долмени
Ориентация на долмените района Кирово – Белеврен. Разглежданият тук долмен на схемата (и само в нея) е означен с номер 4.

долмен с насипи
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

долмен отвътре
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

обработен камък
Сн.Любомир Цонев, 2008г.

вътрешност на долмен
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

Долмени при с. Белеврен, ІХв. пр. Хр. (проучени от Д. Агре)

Снимките са от статията на Даниела Агре - "Камъните в Странджа проговарят", сп. Одисей, бр. 9 (60) / 2006г. От статията не е ясно при кой от двата долмена какво е намерено. В случая разглеждаме долмена, означен като „Б”.

(клик върху всяка снимка ще я увеличи)

Адолмен, Даниела Агре Бвход

бронзови фибули глинен идол кана, три чучура
Втори ред отляво надясно: Бронзови фибули, глинени идоли, две кани - едната е с 3 чучура (уникат).

ГОРЕ

Местоположение

В околностите на с. Белеврен, близо до местността и параклиса Аязмото, източно от шосето Белеврен – Кирово, по левия склон на долината на Селската река.

Локализация

N 42˚ 06' 58.9"
E 27˚ 10' 55.0" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

185˚ (Д.Колев)

Информация

Доста голям двукамерен долмен с дромос.

Особености

Само капакът на дромоса е на мястото си, камерите са отхлупени. Запазени са двете лицеви стени с отвори. Насип от дребни камъни стига до половината височина на долмена. В насипа има още две цисти. Обектът е проучен от Даниела Агре. Намерени са интересни артефакти.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Прекрасен туристически обект. Добре би било да се положат похлупаците на място – както за реставрация, така и за укрепване на обекта. Мястото бързо обраства с храсталаци.

Издирил, проверил

Литература

Даниела Агре „Камъните в Странджа проговарят” – Одисей, брой 9 (60), септ. 2006, стр.52-55.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка