Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ - Тракийска гробница западно от Малко Търново (КОД QM-003/BG)

Малко Търново
План на района от табло в центъра на Малко Търново, 2008.

схема на гробница
План на некропола в м.Пропада от табло при входа на обекта. Тракийската гробница е дадена под № 1.

фронтон
Фронтонът към гробницата, който днес се пази в музея на Малко Търново. Сн. Любомир Цонев, 2009г. Вероятно е стоял върху входа към коридора (дромоса), чието покритие и до днес нне е възстановено.

купол на гробница
Състояние до 2007г. Тъй като липсва трапецовидната плоча над входа, куполът се крепи само на една дъбова цепеница! Сн. 2006, Димимитър Колев, НОА Рожен, Смолян.

срутен купол
Състояние в 2008г. Злосторник е махнал цепеницата и куполът се срутва. Сн. 2008, Св.Славов, Бургас.

вътрешност на купол
Куполът отвътре. Конично заглаждане на плочите. Сн. Димитър Колев, 2006г.

"Начинът, по който е решен фалшивия купол над гробната камера на гробницата в Малко Търново, е засега единствен в Тракия и представлява преход към конструкцията на истинския купол."
(М. Русева, 2002, с. 55-6)

разрез на гробница
Схема на гробницата и купола й в разрез. Хоризонтален напречен разрез на тялото и купола на гробницата в м. Пропада (евентуално и в м. Мишкова нива) Скица Любомир Цонев.

ГОРЕ

Местоположение

Западно от Малко Търново, близо до кариерата за добив на мрамор.

Локализация

Координати още не са мерени.

Азимутална ориентация

 

Информация

Тук имаме прекрасен обект, който показва убедително как в строежите от късни времена остават следи, характерни за мегалитното мислене от доста по-стари епохи. Тук, край Малко Търново може да се наблюдава и изучава приемствеността в културите и в съответните строителни техники за доста дълъг период.

Особености

Шатровите куполи на гробницата в м. Пропада и храма в м. Мишкова нива (който се предполага почти същият, както в Пропада!) са датирани към ІV в. пр. Хр. Те имат уникална за цяла Тракия конструкция. Техните куполи са сглобени по мегалитен начин, а не са зидани!

Шест трапецовидни плочи са опрени с долните ръбове върху цилиндричната зидана основа, а със страничните си ръбове се опират една на друга. Ключов камък не е нужен. Щом се опират по кантовете, а не лежат върху плоските си страни, това е типично мегалитна конструкция! Отвън плочите са плоски и куполът има вид на шестстенна пирамида. Отвътре, обаче, всяка трапецовидна плоча е одялана като част от конична повърхнина (за което се изискват доста добри познание по стереометрия!). Като се съединят всичките 6 плочи, отвътре се получава пълен пресечен конус! Така древните строители са създали модерен за времето си купол (коничен), без да владеят модерната техника на фалшивия или истинския свод. Създали са го с похватите на оригиналната по-древна местна мегалитна традиция, която тогава вече официално се е възприемала като анахронизъм! Това е конструктивно едно гениално решение и също така убедително свидетелство за отколешно мегалитно мислене в района.

Вид и хронология

Квазимегалитен обект.
Тракийска гробница.

История

Опазване

След някаква начална сравнително успешна реставрация обектът е бил изоставен задълго в едно крайно неустойчиво състояние. Тъй като една от плочите на шатровото покритие липсва, тя е била заместена с обикновена дъбова цепеница, която да поддържа останалите 5 плочи. Някъде в края на 2007 и началото на 2008 злосторник маха цепеницата и гробницата почва са се руши, стигайки до аварийно състояние.

Желателно е спешна намеса на властите в Малко Търново за нейното сериозно възстановяне с архитектурно решение, което да гарантира дълготрайната й стабилност.

Издирил, проверил

Литература

М.Русева: «Тракийска култова архитектура», изд. Я, Ямбол 2000.

М.Русева: «Тракийската гробнична архитектура в българските земи през V-ІІІ в.пр.н.е.», изд. Я, Ямбол 2002.
Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка