Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Западни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
МЕНХИРИ - Кромлех при село Долни Главанак, Хасковска област (КОД CR-001/BG)

карта, Долни Главанак

Кромлех
Снимка: Интернет

Кромлех при Долни Главанак
Снимка: Вера Антонова 2007г.

Схема на кромлех, Георги Нехризов
Схема: Георги Нехризов

три изправени камъка
Снимка: Любомир Цонев 2008г.

наклонен менхир
Снимка: Любомир Цонев 2008г.

Кромлех около дърво
Снимка: Любомир Цонев 2008г.

разпръснати менхири от кромлех
Снимка: Любомир Цонев 2008г.

НАЧАЛО

Местоположение

Село Долни Главанак, община Маджарово, Хасковска област

Локализация

Около 2 км. западно от с. Долни Главанак, южно от пътя Д. Главанак - Румелия (път № 808)

Информация

На невисок хълм, 2 км западно от с. Долни Главанак в Източните Родопи има три каменни кръга от различен характер, открити и изучени от Г. Нехризов (Нехризов, 2003), от които само единият може да се нарече кромлех, понеже съдържа наистина мегалитни елементи – твърде големи забити в терена блокове.

Особености

Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на брой, високи до 1.5м, невинаги равноотстоящи. На места в промеждутъците между високите менхири има ниски менхири, които се издигат на не повече от 20-30 см над земята, но също са забити в нея. Може би според замисъла на строителите високите и ниските менхири е трябвало да се редуват закономерно по целия кръг, но днес тази закономерност не е реализирана изцяло. Този замисъл за редуване и до днес личи изключително ясно. Кръгът с диаметър 9-10 м. не е съвсем правилен. В южната му част има 4 големи полегнали блока, които имат вид по-скоро на плочи, отколкото на стълбове-менхири.
На 20-тина метра от кромлеха са два каменни кръга съответно с диаметри 5 м (средно взето!) и 3 м. Те са съставени изцяло от доста по-малки обли камъни, така че няма основание да се причисляват към мегалитните паметници.

Вид и хронология

Менхири. Групирани менхири. Кромлех.

История

В 1998г. Г. Нехризов открива единия кромлех при с. Долни Главанак, Източни Родопи, близо до гр. Маджарово. Той е запазен и днес в много добро състояние.

Опазване

Издирил, проверил

1998г. Георги Нехризов

2007г. Вера Антонова

2008г. Любомир Цонев

Литература

Г. Нехризов, "Тракийски култов мегалитен паметник (кромлех) при с. Долни Главанак" - Известия на Историческия музей в Хасково, кн. 2, 2003, стр. 23-139.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка