Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Гробница до с. Богданово, Бургаско (КОД QM-007/BG)

карта, Богданово
Точното разположение на обекта не е известно.

В цитираната по-долу публикация има само рисунки в мащаб 1:200. Поради невъзможността тези рисунки да се визуализират с абсолютни размери на всеки компютърен монитор, мащабът 1:200 не трябва да се взема под внимание, а само да служи като ориентир за пропорциите на обекта.

гробничен комплекс
Гробничен комплекс в могила "Тумбата" при с. Богданово.

план на гробница
Хоризонтален план на гробницата.

разрез на гробница
Разрез на гробницата.

преддверие
Входът на преддверието на гробницата преди проучването му.

ГОРЕ

Местоположение

Могилата „Тумбата” е в местността „Равния кън”, на 6 км СИ от с.Богданово до границата със землището на с.Вършило. Могилата има диаметър 30 и запазена височина 5м.

Локализация

Координати не са известни.

Азимутална ориентация

 

Информация

Гробната камера има правоъгълна форма и е ориентирана с входа на запад. Общата дължина на съоръжението е 3.75м. В основното помещение е било извършено трупоизгаряне. После до основните стени са долепени две къси напречни стенички, които разделят гробницата на основна камера и преддверие.
Отпред гробницата има ограда от три вертикално забити една до друга големи каменни плочи, подобни на фасада или крепида.

Покривът на камерата е бил направен от големи хоризонтални дървени греди, върху които били поставени хоризонтално една до друга и една върху друга големи каменни плочи от мегалитен тип с тежина от 200 до 400кг. Покривът на преддверието е само от плочи, наредени една до друга. Стените са изпълнени в суха зидария от ломени камъни.

Особености

Гробницата съчетава суха зидария от неголеми ломени камъни с мегалитен градеж от доста едри плочи, които са съвсем грубо обработени, или изобщо не са обработени. Именно наличието на такива твърде големи спрямо общия размер на камерата блокове внася мегалитен нюанс в техниката на градежа и ни дава основание да го причислим към квазимегалитните обекти у нас – твърде късен отглас от древната мегалитната традиция на Балканското мегалитно находище, угаснала още към средата на І хил. пр.Хр.
Въз основа на предметите от гробния инвентар и амфорните печати гробът се датира в края на ІV-средата на ІІІ в.пр.Хр.

Северно от гробницата е изградена стълба с 11 стъпала, която завършва с жертвен камък с форма на обърната пресечена пирамида с ямка и улей за изтичане на възлияния. Комбинацията от двата обекта е уникална на Балканите.

Вид и хронология

Квазимегалитен обект. Гробница.

История

Опазване

Не знаем в какво състояние е оставен обектът след археологичното проучване. Естествено е нашето желание да бъде не само достъпен за разглеждане като свидетелство за тракийската епоха, но също така и подходящо обгрижен и охраняван.

Издирил, проверил

Литература

Мария Балболова-Иванова „Гробничен комплекс от могила „Тумбата” при село Богданово, област Бургаска” – Известия на музеите от Югоизточна България, том ХХ, Бургас 2003.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка