Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Циклопски зид в тракийската крепост Гацово кале до Батак (КОД CW-007/BG)

карта, Батак
За съжаление мястото на калето не е описано подробно в статията. Любознателният посетител ще трябва да поразпита в музея в Батак и тамошните хора.

Чертежът и снимката са от статията, цитирана по-долу.

чертеж

гацово кале
Входът в крепостта.

ГОРЕ

Местоположение

Циклопски зид в тракийската крепост Гацово кале до Батак, Пазарджишко, Централните Родопи

Локализация

 

Азимутална ориентация

 

Информация

За голямо съжаление зидът не е подробно описан в статията.

Особености

Очевидно е изграден в циклопска техника - от относително големи каменни блокове, които са относително слабо обработени - от тях е отнето минимално количество материал при оформяне на стените. Всеки блок е неправилен многостен, а не паралелопипед (квадра), подреждането на блоковете не формира правилни редове, а търси подходящо място и положение на всеки конкретен елемент.
Зидарията е суха и е много по-стабилна от сухата квадрова зидария, понеже приплъзването на слоевете един спрямо друг е практичеки изключено от особената форма на камъните.

От снимката и чертежа се вижда, че размерът на някои от блоковете стига до около 1м, което придава мегалитен характер на зида. Така зидът на Гацово кале се родее с мегалитната традиция, която води началото си от древното Балканско мегалитно огнище от края на ІІ – началото на І хил. пр.Хр.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Би било прекрасно да се запази зидът и той да се превърне в общодостъпен туристически обект с подходяща обяснителна табела, с обгрижване и защита срещу вандалско рушене и ерозионни процеси. Изключително атрактивен туристически обект, особено ако на посетителите се разясни добре връзката му с мегалитната култура на Балканите.

Издирил, проверил

Литература

Ivan Panayotov “New data about the Thracian fortresses in the Rhodope mountains” - PULPUDEVA, tome 2 (1976), изд. на БАН, С 1978

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка