Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен в м. Ашламата, село Варовник, Бургаска област (КОД Dstr-020/BG)

Ашламата
Долменът Dstr-020/BG в местността Ашламата е означен със синьо кръгче.

връх Близнаците
Гугъл – Релефна карта. Със стрелки са дадени ориентациите на долмените в района между село Близнак и село Евренозово.

долмен в Ашламата
Сн. Димитър Колев 2006г.

дромос на долмен
Сн. Димитър Колев 2006г.

дромос
Сн. Димитър Колев 2006г.

дромос в долмен
Сн. Димитър Колев 2006г.

плочи на долмен
Сн. Димитър Колев 2006г.

линия до дромос
Сн. Димитър Колев 2006г.

Местоположение

В местността Ашламата край шосето Варовник-Бялата вода, до връх Близнаците (северозападно от село Близнак).

Локализация

N 42˚ 12’ 01.1”
E 27˚ 16’ 16.5”

Азимутална ориентация

172.75˚

Информация

Внушителен, еднокамерен с дромос.

Особености

Добре одялани плочи за стените. Отдавна е бил отхлупен, но капаци не се виждат наоколо. Впечатлява красивият отвор в лицевата плоча.

Изглежда да е разкопаван от археолози – вътрешната пръст е изгребана, но после никакви мерки не са взети да се укрепят стените. Така те неминуемо ще паднат навътре под влиянието на ерозията.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Не е нужно разчистване, а час по-скоро сериозно укрепване, понеже долменът е относително добре запазен и е несъмнена туристическа атракция. Една табела е достатъчна, за да бъде експониран за пътуващите по шосето между село Варовник и село Бялата вода.

Издирил, проверил

Литература

Не са известни публикации.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка