Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ
Циклопски зид до с. Хасковски минерални бани (КОД CW-003/BG)

пътна карта

релефна карта

каменни блокове

циклопски зид

каменни късове
Всички снимки са от цитираната книга.

ГОРЕ

Местоположение

По хълмовете западно от с. Минерални бани, Хасковско, Източни Родопи

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Освен в равнинните райони (Провадия, Филипопол, Кабиле) циклопски зидове у нас се срещат и в планините, пример за което намираме по възвишенията западно от селището Хасковски минерални бани. Скалните блокове са огромни и грубо одялани, запазени са само 2-3 реда суха зидария. Наоколо има няколко менхира, които подчертават мегалитната традиция на това място.

Особености

Не ми е известно дали в района има някакво тракийско селище, но е твърде вероятно да се открият следи от скално светилище, подобно на това в Кабиле.

Вид и хронология

Циклопски зид.

История

Опазване

Мястото е доста обраснало, никога не е било обект на грижа за археологичен недвижим паметник. Ако се разчисти, маркира и снабди с информационни табели може да се превърне в привлекателен обект за културен туризъм, още повече, че в района наоколо има доста обекти от тракийската древност.

Издирил, проверил

Литература

Яна Манолова „Древни хора по чуки и градища в североизточните Родопи”, ИК Гутенберг, С 2010

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка