Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - КАМЕННИ КРЪГОВЕ
Мегалитен кръг в местността Турската куля, недалеч от светилището Белинташ (КОД SC-005/BG)

релефна карта
(Гугъл карта на района, надписана от Любомир Цонев)

каменни блокове
Снимка Иван Христов, 2009г., взета от цитираната по-долу книга.

схема
Схема Иван Христов, 2009г., взета от цитираната по-долу книга.

Местоположение

По данни на откривателя археолога Иван Христов кръгът е разположен по границата между Западните и Източните Родопи.

Локализация

Азимутална ориентация

Информация

Мегалитен кръг недалеч от светилището Белинташ

Особености

Ив. Христов в цитираната по-долу книга:
>> Обектът е разположен по трасето на вододелния хребет, водещ своето начало от Тополовския проход. В югозападното подножие на едноименния връх [Турската куля – б.м.Л.Ц.] е построено кръгло каменно съоръжение с диаметър 15м. Съоръжението е изградено от масивни каменни блокове с правоъгълна форма, побити в земята около ниска скала. … Височината на камъните стига до 0.80 м над повърхността. В центъра на съоръжението са открити керамични фрагменти от І хил. пр. Хр.Паметникът в м. Турската куля носи всички черти на мегалитно строителство … паметници от този тип не са известни в Западните Родопи. << (от тази книга са горните 2 фигури)

Л.Цонев: Ив.Христов определя обекта като кромлех. Според мен е по-подходящо да се определи като мегалитоподобен каменен кръг, понеже не е образуван от забити в кръг раздалечени колоновидни блокове-менхири, както в класическите кромлехи, а от забити вертикално в кръг огромни плочи, опиращи се по страничните си ръбове. Това уточнение не засяга функцията на обекта. Както става ясно от изброените в настоящия сайт каменни кръгове от мегалитен тип, с такива съоръжения са били ограждани гробове, светилища, долмени, т.е. духовни места от разнообразен тип. Кромлехите също се градят около разнообразни центрове: свещени скали (Долни Главанак), около празно, но навярно свещено пространство (Старо Железаре) или около долмен (вж. например долмена до музея в Хасково).

Вид и хронология

Мегалитен кръг

История

Опазване

Обектът е изоставен е без никаква грижа и поддръжка.

Издирил, проверил

Литература

Иван Христов „Светилища на древните траки в Родопите (Добростан – Градище)”, изд. Фабер, С 2009, стр. 81-83

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка