Нашето отечество България

 

 

 

Начало

История на проекта

Цели на проекта

Сайтът

Мегалитната култура

Мегалитите

Съвременни данни за мегалититге на Балканите


 

 

 

 

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ - стр. 1

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ -стр. 2
(долмени в Сакар и Източни Родопи)

МЕГАЛИТИ В ГЪРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В ТУРЦИЯ

МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ
ДОЛМЕНИ - Долмен северозападно от с. Белеврен, Бургаска област (КОД Dstr-039/BG)

село Тракийци
Отбелязан е върху картата със синьо кръстче.

сателитна снимко
Спътникова снимка – Гугъл.

долмени около Ябълково
Ориентация на долмените в района Кирово – Белеврен. Разглежданият долмен е означен в схемата (и само в нея) като номер 3.

камък с отвор
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

изсечен вход
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

отхлупен вход
Сн. Любомир Цонев, 2008г.

Долмени при с. Белеврен, ІХв. пр. Хр. (проучени от Д. Агре)

Снимките са от статията на Даниела Агре - "Камъните в Странджа проговарят", сп. Одисей, бр. 9 (60) / 2006г. От статията не е ясно при кой от двата долмена какво е намерено. В случая разглеждаме долмена, означен като „Б”.

(клик върху всяка снимка ще я увеличи)

Адолмен, Даниела Агре Бвход

бронзови фибули глинен идол кана, три чучура
Втори ред отляво надясно: Бронзови фибули, глинени идоли, две кани - едната е с 3 чучура (уникат).

 

ГОРЕ

Местоположение

Северозападно от с. Белеврен в местността Лозята, край черен път, който отбива от асфалтовото шосе Белеврен - Кирово на запад в посока към Долно Ябълково.

Локализация

N 42˚ 06' 18.5"
E 27˚ 09' 27.7" (Д.Колев)

Азимутална ориентация

175˚ (Д.Колев)

Информация

Величествен и сравнително запазен двукамерен долмен без дромос.

Особености

Покривната плоча е запазена само при главната камера, но е била отместена отдавна. Съдейки от снимката в сп. Одисей, тя не е била наместена при разкопките в 2005 или 2006 г.
Изцяло запазени са лицевите плочи на двете камери. И двата отвора са типични за Тракия. Насип от трошени камъни, който стига до половината височина на стените.

Всичките плочи са добре обработени. Едната надлъжна стена на предната камера е пукната и засега е оставена без никакво укрепване – оттам ерозията ще руши долмена по-бързо.

Вид и хронология

Долмен.

История

Опазване

Чудесен туристически обект, но е препоръчително да се укрепи механично пукнатата стена на предната камера, да се намести похлупакът върху главната камера и обектът периодично да се чисти от бурени и храсталаци. Това е един от най-красивите, големи и майсторски създадени долмени в Странджа днес.

Издирил, проверил

Литература

Даниела Агре „Камъните в Странджа проговарят” – Одисей, брой 9 (60), септ. 2006, стр.52-55.

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO, поддръжка